Warsztaty dla dzieci i młodzieży

Obecne pokolenie coraz częściej cierpi na zaburzenia emocjonalne niż poprzednie. Dzieci są coraz bardziej samotne i przygnębione, bardziej skłonne do zachowań agresywnych i impulsywnych, łatwiej poddają się zmartwieniom i popadają w depresję. Interakcja różnych czynników sprawia, że dzieci zachowują się zgodnie z normami i oczekiwaniami społecznymi lub podejmują zachowania ryzykowne. Zachowania ryzykowne to różne działania człowieka, niosące wysokie ryzyko negatywnych konsekwencji zarówno dla jego zdrowia fizycznego i psychicznego, jak i dla jego otoczenia społecznego, należą do nich m.in. agresja, przemoc, zaniedbywanie obowiązków szkolnych, sięganie po używki itp. W naszych działaniach rozwojowych dedykowanych dzieciom i młodzieży koncentrujemy się na odkrywaniu indywidualnego potencjału dziecka, budowaniu zdrowych nawyków i rozwijaniu konstruktywnych sposobów realizacji celów życiowych. Efektem tych działań ma być wsparcie edukacji instytucjonalnej w budowaniu zdrowego i mądrego społeczeństwa.

Dobra szkoła nie produkuje geniuszy, tylko zdrowe społeczeństwo. [Piotr Szreniawski]

Dlaczego warto zainwestować w szkolenie

Większa motywacja
Dzieci nauczą się wzbudzać emocje pożądane, po to by zwiększać motywację do działania, a także modyfikować sytuacje w taki sposób, aby by osłabiać reakcje emocjonalne i behawioralne w trudnych sytuacjach.
Lepsza samokontrola
Wzrost umiejętności z zakresu rozpoznawania, nazywania i akceptowania emocji sprzyja ich kontrolowaniu dzięki czemu łatwiej radzić sobie z odraczaniem gratyfikacji i frustracją.
Większa odporność psychiczna
Młodzi ludzie odkryją własne zasoby potrzebne do radzenia sobie ze stresem i naturalne sposoby radzenia sobie w sytuacjach trudnych, zrozumieją jak ważne jest ciągłe wzmacnianie odporności psychicznej.
Wzrost pewności siebie
Dzięki zbudowaniu pozytywnej postawy wobec porażek oraz umiejętności zarządzania własnymi emocjami uczniowie będą potrafili zbudować autentyczną autoprezentację w oparciu o swoje mocne strony.

Kluczowe zagadnienia treści programowe cyklu szkoleniowego

Wiek przedszkolny

 • Emocje – rozpoznaję, nazywam, rozumiem.
 • Radzenie sobie z frustracją, lękiem, niepowodzeniem.
 • Trening zastępowania agresji.
 • Uważność i techniki relaksacji.
 • Rozwijanie empatii i wrażliwości społecznej.

Wiek szkolny

 • Kształtowanie kompetencji emocjonalno-społecznych.
 • Budowanie poczucia własnej tożsamości, autonomii.
 • Identyfikacja z grupą rówieśniczą.
 • Cyberprzemoc, bulling, konflikty interpersonalne.
 • Mechanizmy wzbudzania motywacji i automotywacji.
 • Sztuka błądzenia – jak mądrze uczyć się na błędach.

Wiek dojrzewania

 • Przez uczucia do sukcesu! Jak umiejętnie korzystać z emocji?
 • Samoskuteczność – wpływ przekonań na efektywność w realizacji celów.
 • Czy stres może być naszym sprzymierzeńcem? Trening odporności psychicznej.
 • Skuteczne porozumiewanie się – co sprzyja a co przeszkadza w efektywnej komunikacji?
 • Sztuka wystąpień publicznych– efektywna prezentacja.
 • Wyjść poza schemat – jak zaciekawić innych swoim pomysłem?

Skontaktuj się z nami

Jesteś ciekaw co kryje się za drzwiami naszej pracowni? Zapraszamy do kontaktu. Z przyjemnością porozmawiamy lub spotkamy się osobiście, by znaleźć najlepsze rozwiązania rozwojowe.