Emocje złożone – zestaw 26 obrazków

“Emocje złożone” – to zestaw 26 autorskich obrazków, będących uzupełnieniem zestawu podstawowego o emocje złożone, np. zachwyt, błogość, ekstaza, rozczarowanie, wyrzuty sumienia. Obrazki o wymiarach 15 cm/15 cm przeznaczone są do pracy z kostką edukacyjną EduCube, choć mogą wspierać rozwój inteligencji emocjonalnej również samodzielnie.

Cena: 80,00 

Opis produktu

Według najnowszej wiedzy psychologicznej wiemy, że istnieje niewielka liczba podstawowych, pierwotnych emocji stanowiących pewien prototyp. Wszystkie inne emocje są stanami pochodnymi, występują jako kombinacje, mieszaniny lub związki podstawowych emocji. Można porównać emocje do palety barw, gdzie kolory podstawowe mieszając się ze sobą, tworzą kolory bardziej złożone. Każda emocja podobnie jak barwa może występować w różnym stopniu natężenia i na różnym poziomie pobudzenia. Łączenie to doprowadza do stworzenia kombinacji odpowiedzialnych za konkretne przeżycia, np. zdziwienie i smutek tworzą rozczarowanie, a zaufanie i strach doprowadzają do uległości.

Zrozumienie tego, co przeżywamy wymaga rozpoznania i nazwania tych stanów, nie jest to łatwe, gdyż ekspresja emocji ujawnia się nie tylko w twarzy, lecz w całym ciele i zależy w dużej mierze od kontekstu sytuacyjno-kulturowego. Dlatego nasze obrazki zostały stworzone po to, by ułatwiać nazywanie, rozpoznawanie i wyrażanie emocji. Rozumienie tego, co czujemy w danym momencie, gdzie to odczucie pojawia się w ciele i skąd się bierze, jest pierwszym krokiem do zarządzania emocjami w kontaktach społecznych.