Empatia dla zaawansowanych – zestaw 6 obrazków

Empatia dla zaawansowanych – to zestaw 6 autorskich obrazków, służących do rozwijania umiejętności empatii, czyli rozpoznawania i zrozumienia emocji innych ludzi. Obrazki o wymiarach 15 cm/15 cm stanowią rozszerzenie zestawu podstawowego i przeznaczone są do pracy z kostką edukacyjną EduCube, choć mogą wspierać rozwój inteligencji emocjonalnej również samodzielnie. Na obrazkach znajdują się różne złożone i często trudne sytuacje społeczne, co ma ułatwiać wywołanie dyskusji na temat całej gamy emocji i wywołanych przez nie zachowań społecznych.

Cena: 20,00 

Opis produktu

Pierwszym krokiem do zarządzania własnymi emocjami jest umiejętność ich rozpoznawania i nazywania, dlatego proponujemy gry i zabawy z wykorzystaniem kostki edukacyjnej EduCube oraz zestawu obrazków, które mają w tym pomóc. Jednym z celów edukacyjnych, w realizacji którego może wspierać EduCube jest kształtowanie kompetencji emocjonalno-społecznych, tj. samoświadomość emocjonalna, samokontrola, samoregulacja, empatia, współpraca. Uczestnicy podczas zabaw z kostką mogą uczyć się tolerancji i akceptacji, czerpiąc przyjemność i satysfakcję ze wspólnego działania, dzięki atrakcyjnej formie gry. Ponadto zabawy z kostką EduCube mogą przyczynić się do budowania pozytywnych relacji, dzięki ćwiczeniu umiejętności z zakresu komunikacji werbalnej i niewerbalnej, aktywnego słuchania innych, co w konsekwencji przekłada się na wzmocnienie poczucia własnej wartości i samoskuteczności.