Empatia – zestaw 6 obrazków

Obrazki pozwalają nazywać i rozpoznawać emocje w złożonym kontekście społecznym, prowokują do refleksji nad mechanizmami ich powstawania a także sposobami radzenia sobie z nimi. Sprzyjają rozmowie o uczuciach pojawiających się w różnych codziennych sytuacjach, co w konsekwencji przyczynia się do wzrostu umiejętności empatycznych i budowania satysfakcjonujących relacji społecznych.

Propozycje wykorzystania narzędzia edukacyjnego

Emocje – rozpoznaję, nazywam, rozumiem

Pierwszym krokiem do zarządzania własnymi emocjami jest umiejętność ich rozpoznawania i nazywania, dlatego proponujemy gry i zabawy z wykorzystaniem kostki edukacyjnej EduCube oraz zestawu obrazków, które mają w tym pomóc. Jednym z celów edukacyjnych, w realizacji którego może wspierać EduCube jest kształtowanie kompetencji emocjonalno-społecznych, tj. samoświadomość emocjonalna, samokontrola, samoregulacja, empatia, współpraca. Uczestnicy podczas zabaw z kostką mogą uczyć się tolerancji i akceptacji, czerpiąc przyjemność i satysfakcję ze wspólnego działania, dzięki atrakcyjnej formie gry. Ponadto zabawy z kostką EduCube mogą przyczynić się do budowania pozytywnych relacji, dzięki ćwiczeniu umiejętności z zakresu komunikacji werbalnej i niewerbalnej, aktywnego słuchania innych, co w konsekwencji przekłada się na wzmocnienie poczucia własnej wartości i samoskuteczności.

Zobacz instrukcję, w której znajdują się różne scenariusze zabaw z wykorzystaniem kostki edukacyjnej EduCube.

Zobacz, jak pracujemy z wykorzystaniem kostki edukacyjnej EduCube podczas warsztatów rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne u uczniów ZSP w Wysokiej.

Cena: 24,00 

Opis produktu

Empatia – to zestaw 6 autorskich obrazków, służących do rozwijania umiejętności empatii, czyli rozpoznawania i zrozumienia emocji innych ludzi. Obrazki o wymiarach 15 cm/15 cm przeznaczone są do pracy z kostką edukacyjną EduCube, choć mogą wspierać rozwój inteligencji emocjonalnej również samodzielnie.