Akademia profesjonalnej obsługi klienta

Akademia profesjonalnej obsługi klienta

Celem dzisiejszej obsługi klienta jest budowanie długotrwałych relacji, opartych na wzajemnym porozumieniu, szacunku i akceptacji dla potrzeb, wartości i marzeń klienta, również marzeń o dobrej obsłudze. Relacja z klientem jest jak drzewo. Każde drzewo potrzebuje solidnych korzeni i odpowiedniego pielęgnowania, aby mogło rozwijać swoją koronę, a w efekcie obrodzić owocami.

Akademia profesjonalnej obsługi klienta, to propozycja szkoleniowa, która zawiera cykl warsztatów doskonalących techniki budowania długotrwałych i satysfakcjonujących relacji z klientem, podstawowe i zaawansowane narzędzia sprzedażowe, a także sposoby radzenia sobie z trudnymi sytuacjami w relacjach z klientem zewnętrznym i wewnętrznym. Efektem projektu szkoleniowego ma być udoskonalenie umiejętności budowania relacji z klientem, a w konsekwencji wzrost sprzedaży.

Cele szkoleniowe
 • Nabycie praktycznych umiejętności profesjonalnej obsługi klienta.
 • Rozwinięcie kompetencji z zakresu budowania i utrzymywania relacji z klientem.
 • Zwiększenie efektywności komunikacyjnej w obsłudze klienta.
 • Zwiększenie pewności siebie i kontrolowania stresu.
 • Budowanie pozytywnego wizerunku firmy poprzez określone postawy i zachowania.
 • Zdobycie podstawowych umiejętności negocjacyjnych i poznanie sposobów obrony przed manipulacją.
Akademia profesjonalnej obsługi klienta
Obsługa klienta nie powinna być tylko działem. Obsługa klienta jest zadaniem wszystkich pracowników. [Ken Blanchard]

Dlaczego warto zainwestować w szkolenie

Poprawa wizerunku
Poprawa wizerunku
Dzięki budowaniu kultury zorientowanej pro-kliencko, zarówno klienci jak i pracownicy firmy staną się ambasadorami marki, co wzmocni dobry wizerunek firmy na rynku jako partnera biznesowego oraz pracodawcy.
Wzrost efektywności
Wzrost efektywności
Wzrost zadowolenia wśród klientów przełoży się w konsekwencji na zwiększenie wyników sprzedażowych. Optymalizacja własnego potencjału sprawi, że wzrośnie efektywność jednostki w realizacji wskaźników biznesowych.
Wzmocnienie zaangażowania
Wzmocnienie zaangażowania
Poprawi się komfort pracy, dzięki rozwojowi kompetencji komunikacyjnych zwiększy się pewność siebie i zmniejszy ilość stresu. Wzrośnie zaangażowanie i satysfakcja z wykonywanych zadań.
Lepsze relacje
Lepsze relacje
Dzięki lepszemu radzeniu sobie w kontakcie z klientem wzrośnie szansa na długofalową relację biznesową. Poprzez poprawę satysfakcji z obsługi wzrośnie lojalność obecnych klientów, co przyczyni się do pozyskanie nowych ambasadorów marki.

Kluczowe zagadnienia treści programowe cyklu szkoleniowego

Potęga relacji

 • Ważne jest właściwe nastawienie (postawa pro-kliencka, korzyści płynące z obsługi klienta, uzupełnianie zasobów pozytywnej energii).
 • Autoprezentacja jako mina a nie maska (sztuka budowania profesjonalnego wizerunku sprzedawcy, wygląd i pierwsze wrażanie, mechanizmy i techniki wpływu społecznego).
 • Istota doskonałej komunikacji międzyludzkiej (bariery komunikacyjne, błędy w komunikacji – jak ich więcej nie popełniać, modele komunikacji).
 • Budowanie relacji z klientem (przygotowanie do sukcesu w sprzedaży, pozyskiwanie klienta, wzbudzenie zaufania, dopasowanie się w tańcu sprzedażowym, typologia osobowości klientów, komplementowanie, docenianie).
 • Empatyczna mapa klienta (diagnozowanie potrzeb, zadawanie pytań, aktywne słuchanie, doprecyzowanie, parafrazowanie).

Psychologia sprzedaży

 • Sprzedaż bez sprzedawania (jestem człowiekiem nie automatem, standardy/ nawykowe działania vs walka z rutyną, automatyzm, kreatywność, innowacyjne podejście, unikalność oferty).
 • Taniec sprzedaży (prezentacja oferty, rozwiązanie problemu klienta/ usunięcie „bólu”, odwołanie się do potrzeb, język korzyści, narracje perswazyjne, storrytelling w sprzedaży).
 • Kontraktowanie ustaleń (badanie opinii, radzenie sobie z obiekcjami poprzez strategię „negatywnego odwracania”, wzmocnienie słuszności decyzji, podnoszenie wartości kontraktu, sprzedaż wiązana/ cross-seling i up-selling)
 • Negocjowanie obopólnych korzyści (wykorzystywanie kompetencji interpersonalnych w rozwiązywaniu konfliktów, doskonalenie umiejętności współpracy i negocjacji zgodnie z ideą win-win)
 • Obsługa posprzedażowa (zakończenie kontaktu, mobilizacja niezdecydowanych klientów, zaproszenie do ponownego kontaktu, prośba o polecenie, kontakt posprzedażowy)

Przezwyciężanie trudności

 • Jak z cytryn zrobić lemoniadę? (przekształcanie porażek w sukcesy, rozwijanie inteligencji emocjonalnej, konfrontacja z nieprzyjemnymi emocjami, analizowanie własnych błędów i wyciąganie z nich nauki na przyszłość).
 • Przejście z reakcji emocjonalnej na racjonalną (budowanie nowych nawyków myślowych, zarządzanie własnymi emocjami, skuteczna wizualizacja celów, plan implementacyjny).
 • Odporność psychiczna (automotywacja, jak wykorzystać siłę stresu, aby stał się naszym sprzymierzeńcem a nie wrogiem, techniki autorelaksacji).
 • Jak radzić sobie w trudnych sytuacjach z klientami? (wypracowanie procedur radzenia sobie w sytuacji z klientem roszczeniowym, agresywnym, będącym pod wpływem substancji psychoaktywnych).
 • Asertywne wyrażanie siebie i stawianie granic (asertywność to nie tylko odmowa, przyjmowanie i wyrażanie konstruktywnych informacji zwrotnych/ feedback grid, komunikat typu „ja”, asertywność jako prawo nie obowiązek).

Sprawdź inne szkolenia

 • Przywództwo i budowanie zespołów
 • Komunikacja i rozwiązywanie konfliktów
 • Zarządzanie emocjami w biznesie
 • Wystąpienia publiczne – budowanie wizerunku
 • Teambuilding, czyli mądra integracja
 • Trening efektywności osobistej
 • Business coaching – projektowanie ścieżki rozwoju
Ze względu na zmiany w naszym składzie, aktualizujemy stronę o zespole. Prosimy o cierpliwość.
+