ABC Lidera – rozwijanie kompetencji przywódczych

ABC Lidera – rozwijanie kompetencji przywódczych

Menadżerowie codziennie muszą przekonywać innych do swoich pomysłów i racji, tak aby zmotywować ich do realizacji założonych celów. Skuteczne konstruowanie komunikatów perswazyjnych wymaga zatem zastosowania odpowiednich środków językowych, ważne jest zadbanie zarówno o treść jak i formę przekazu. Przywództwo realizowane w praktyce dotyczy działań profesjonalnych, to znaczy opartych na rzetelnej wiedzy, fachowych umiejętnościach, racjonalnych metodach, sprawnych i skutecznych sposobach i technikach postępowania. Tak więc można powiedzieć, że przywództwo jest profesją, i to profesją łączącą wizję artysty, szacunek dla społecznych wartości, znajomość rzemiosła i umiejętność komunikowania się. Jonathan Haidt obrazowo przedstawił to w postaci metafory jeźdźca ujeżdżającego słonia. Aby zmiana była możliwa, konieczne jest wskazanie celu jeźdźcowi (racjonalny umysł), zmotywowanie słonia (emocjonalny umysł) oraz wyrównanie ścieżki (odpowiednie warunki do zmiany).

ABC Lidera to propozycja szkoleniowa, która zawiera cykl warsztatów rozwijających kompetencje przywódcze. Efektem szkolenia kierowanego do kadry zarządzającej jest zwiększenie skuteczności i efektywności oddziaływania na podwładnych po, to by organizacja z sukcesem realizowała założone cele.

Cele szkoleniowe:
 • Poszerzenie wiedzy z zakresu psychologii motywowania i przekonywania innych do zmian za pomocą białej perswazji.
 • Nabycie praktycznych umiejętności przywódczych.
 • Rozwinięcie kompetencji z zakresu komunikacji interpersonalnej, asertywności i wpływu społecznego.
 • Doskonalenie technik delegowania i egzekwowania zadań.
 • Zwiększenie pewności siebie i kontrolowania emocji.
ABC Lidera – rozwijanie kompetencji przywódczych
Człowiek przychodzi do firmy ze względu na markę, a odchodzi z powodu szefa.

Dlaczego warto zainwestować w szkolenie

Wzmocnienie autorytetu
Wzmocnienie autorytetu
Zdobycie wiedzy i poprawa umiejętności przywódczych, a dzięki nim mądre kierowanie zespołem przełożą się na wzmocnienie pozycji lidera, a co za tym idzie zwiększenie jego wpływu na rozwój organizacji.
Realizacja celów
Realizacja celów
Dzięki kompetentnej i świadomej kadrze menadżerskiej dbającej o rozwój pracowników, wzrośnie zaangażowanie pracowników i efektywność realizacji celów biznesowych.
Efektywne zespoły
Efektywne zespoły
Synergia powstała w wyniku sprawnego budowania zespołów sprzyja innowacji i sprawia, że ludzie, którzy wspierają wzajemnie wspólnie generują najlepsze wyniki.
Wzrost motywacji
Wzrost motywacji
Większe zaufanie i poczucie bezpieczeństwa w zespole wpływa na zwiększenie jakości życia pracowników i tym samym przyczynia się do wzrostu motywacji do pracy.

Kluczowe zagadnienia treści programowe cyklu szkoleniowego

Istota przywództwa

 • Lider i jego znaczenie dla zespołu. Funkcje menadżera, lidera, przywódcy w zespole.
 • Zaczynaj od dlaczego. Tworzenie i komunikowanie wizji, misji i strategii – jak w autentyczny sposób zarażać innych pasją i efektywnie realizować cele?
 • Przekonywanie do swoich racji – perswazja kluczem do sukcesu w przywództwie.
 • Co emocje mają wspólnego z zachowaniami ukierunkowanymi na cel? Jak zarządzać własnymi oraz cudzymi emocjami w sytuacjach interpersonalnych.
 • Mity przywództwa, czyli o pułapkach bezrefleksyjnego działania w obszarze zarządzania.

Kompetencje przywódcze

 • Sztuka porozumiewania się – rozwiązywanie konfliktów, negocjowanie, rozwiązywanie problemów za pomocą narzędzi usprawniających komunikację, doskonalenie umiejętności narracji perswazyjnej.
 • Skuteczne wspieranie procesu zmiany – sposoby wzbudzania wewnętrznej motywacji i inspirowania do zmian, wyznaczanie celów, delegowanie i egzekwowanie zadań, monitorowanie efektów.
 • Budowanie zespołu – etapy budowania zespołu, trudne sytuacje i działania przywódcze wspierające procesy zespołowe w praktyce.
 • Przywództwo sytuacyjne – doskonalenie umiejętności dostosowywania stylu kierowania do poziomu dojrzałości pracowników oraz do etapu budowania zespołu.
 • Wspieranie rozwoju pracowników – wzmacnianie pożądanych zachowani eliminacja niepożądanych, udzielanie informacji zwrotnych, docenianie pracowników, diagnozowanie potencjału, ocena i rozwój

Wyzwania lidera

 • Bogactwo i pułapki różnorodności – zarządzanie różnicami pokoleniowymi, osobowościowymi i kompetencyjnymi w zespole.
 • Profesjonalizm a relacje koleżeńskie. Jak poradzić sobie z zachowaniem dystansu zawodowego w sytuacji awansu wewnętrznego?
 • Jak nie dać sobie wejść na głowę? Asertywność w relacjach zawodowych.
 • Jak zrobić z cytryn lemoniadę? Radzenie sobie z porażką w drodze do sukcesu, uczenie się na błędach (error management training).
 • Być jak drzewo – jak na bazie stresujących wydarzeń budować swoją odporność i nie poddawać się w realizacji celów.

Sprawdź inne szkolenia

 • Profesjonalna obsługa klienta i sprzedaż
 • Komunikacja i rozwiązywanie konfliktów
 • Zarządzanie emocjami w biznesie
 • Wystąpienia publiczne – budowanie wizerunku
 • Teambuilding, czyli mądra integracja
 • Trening efektywności osobistej
 • Business coaching – projektowanie ścieżki rozwoju
Ze względu na zmiany w naszym składzie, aktualizujemy stronę o zespole. Prosimy o cierpliwość.
+