Team – building, czyli mądra integracja i współpraca w zespole

Team – building, czyli mądra integracja i współpraca w zespole

Efektywny zespół można poznać po kilku cechach: silnym poczuciu wspólnego celu, zaangażowaniu i wysokiej motywacji do pracy, poczuciu współodpowiedzialności za to, co dzieje się w firmie, szybkiej i sprawnej pracy, dobrej atmosferze czy też otwartym i bezpośrednim sposobie porozumiewania się wewnątrz zespołu. Można zatem powiedzieć, że współpraca stanowi swoisty smar w maszynerii osiągania celów. Dzielenie pracy z innymi pozwala rekompensować indywidualne niedostatki. Jednak grupa ludzi nie od razu staje się autentycznym zespołem – potrzeba do tego czasu i umiejętności. Współpraca jest fachem, który opiera się na umiejętności słuchania i prowadzenia rozmowy i wzajemnego rozumienia. Umiejętności te, pomimo że wpisane w naturę ludzką nie są czymś oczywistym. Trzeba je rozwijać i pogłębiać – zwłaszcza gdy w grę wchodzą różnice między ludźmi, współpraca staje się wówczas naprawdę niełatwym wyzwaniem.

Uczestnicy podczas szkolenia przetrenują umiejętności współpracy w zespole. Niezależnie czy ekscytujące doznania mają cel edukacyjny i poznawczy, czy mają być formą nagrody, czy też skutecznej integracji przez świetną zabawę, gwarantujemy, że na długo pozostaną żywe we wspomnieniach jej uczestników. Na potrzeby szkoleń teambuildingowych przygotowujemy oryginalne scenariusze gier fabularnych, jeśli jesteś ciekaw jak to robimy zobacz nasze Realizacje.

Cele szkoleniowe
 • Nabycie umiejętności diagnozowania problemów utrudniających współdziałanie.
 • Poszerzenie wiedzy i umiejętności z zakresu współpracy w zespole.
 • Doskonalenie umiejętności wykorzystywania narzędzi efektywnej komunikacji i rozwiązywania konfliktów.
 • Zrozumienie roli różnorodności w zespole i doskonalenie umiejętności czerpania z jej bogactwa.
 • Budowanie atmosfery wzajemnego szacunku i zaufania.
Team – building, czyli mądra integracja i współpraca w zespole
Moim biznesowym wzorcem jest zespół The Beatles. Składał się on z czterech mężczyzn, którzy nieustannie pilnowali siebie nawzajem. Dodatkowo balansowali swoje niedoskonałości, co w efekcie sprawiało, że jako zespół byli świetni, a w pojedynkę artystycznie niewystarczający. Tak właśnie widzę biznes. Świetne rzeczy w biznesie nigdy nie mają jednego autora. Najdoskonalsze produkty, są dziełem zespołu ludzi. [Steve Jobs]

Dlaczego warto zainwestować w szkolenie

Lepsza współpraca
Lepsza współpraca
Zgrany i świadomy swoich kompetencji oraz słabych stron zespół jest w stanie skutecznie działać w czasach nieustannej zmiany, dzięki czemu uzyskuje przewagę konkurencyjną na rynku.
Wzrost zaufania
Wzrost zaufania
Poprzez mądrą integrację, która sprzyja lepszemu poznaniu się wzrasta zaufanie w zespole, które spaja jego członków i ma kluczowe znaczenie dla efektywności zespołu.
Otwarcie na różnorodność
Otwarcie na różnorodność
Dzięki wspólnemu wykonywaniu różnych zadań, które wymagają komplementarnych kompetencji wzrasta otwartość na odmienność, co sprzyja wytwarzaniu innowacji.
Zwiększenie motywacji
Zwiększenie motywacji
Identyfikacja z zespołem zaspokaja potrzebę przynależności, co przekłada się na lepszą atmosferę i tym samym wzrost motywacji osiągnięć u jego członków.

Kluczowe zagadnienia treści programowe cyklu szkoleniowego

Grupa czy zespół

 • Rywalizacja vs kooperacja.
 • Każdy członek zespołu jest ważny.
 • Na naszym podwórku… – czyli identyfikacja problemów w zespole.
 • Analiza SWOT – mocne i słaby strony zespołu oraz szanse i zagrożenia.

Bogactwo różnorodności

 • Role w zespole – bogactwo różnorodności.
 • Podejmowanie decyzji przez zespół.
 • Sztuka porozumiewania się – jak minimalizować błędy komunikacyjne.
 • Gdy każdy sobie rzepkę skrobie… Konflikt w zespole jako szansa zbudowania wspólnej tożsamości.

Zespołowa synergia

 • Efekt synergii – czym jest i jak go osiągnąć?
 • Skąd się bierze poczucie bezpieczeństwa w zespole?
 • Zachowania konstruktywne i destrukcyjne dla zespołu.
 • Inteligencja emocjonalna kluczem do współpracy.

Sprawdź inne szkolenia

 • Profesjonalna obsługa klienta i sprzedaż
 • Przywództwo i budowanie zespołów
 • Komunikacja i rozwiązywanie konfliktów
 • Zarządzanie emocjami w biznesie
 • Wystąpienia publiczne – budowanie wizerunku
 • Trening efektywności osobistej
 • Business coaching – projektowanie ścieżki rozwoju
Ze względu na zmiany w naszym składzie, aktualizujemy stronę o zespole. Prosimy o cierpliwość.
+