Trening efektywności osobistej

Trening efektywności osobistej

Współcześnie w sporcie wiele miejsca poświęca się treningowi mentalnemu. Wzmacnianie siły woli wśród sportowców nie dziwi, gdyż w obliczu wysokiego poziomu wyszkolenia technicznego o sukcesie często decydują umiejętności psychiczne. Podobną sytuację spotykamy w biznesie. W wyścigu o pierwszeństwo na rynku często decydują milimetry. Poziom technologii, znajomość najnowszych trendów rynkowych czy jakość produktu to aspekty, w których konkurenci przestają się różnić. Coraz częściej mówi się, że o zwycięstwie decydują ludzie i ich unikatowe kompetencje osobiste pozwalające na doskonałe funkcjonowanie nawet w niesprzyjających warunkach. Stąd coraz częściej ludzie biznesu zainspirowani doniesieniami psychologii sportu odnośnie możliwości stymulowania rozwoju kompetencji osobistych człowieka, sięgają po techniki wywodzące się z treningu umysłowego sportowców. Treningu umysłowy to zbiór metod i ćwiczeń, które poprzez długotrwałe i systematyczne stosowanie prowadzą do zwiększenia efektywności osobistej i osiągnięcia mistrzostwa.

Trening efektywności osobistej to propozycja szkoleniowa, która zawiera cykl warsztatów doskonalących umiejętności zarządzania sobą w czasie.

Cele szkoleniowe
 • Wytrenowanie umiejętności zarządzania sobą w czasie.
 • Zwiększenie wytrwałości i efektywności wykorzystywania własnych zasobów do realizacji założonych celów.
 • Doskonalenie mechanizmów automotywacyjnych.
 • Wzmocnienie kreatywności i umiejętności twórczego rozwiązywania problemów.
Trening efektywności osobistej
„Uważaj na swoje myśli, stają się słowami
Uważaj na swoje słowa, stają się czynami
Uważaj na swoje czyny, stają się nawykami
Uważaj na swoje nawyki, stają się charakterem
Uważaj na swój charakter, on staje się twoim losem”

Frank Outlaw

Dlaczego warto zainwestować w szkolenie

Większa efektywność
Większa efektywność
Optymalizacja w działaniu, sprawne wykorzystywanie zasobów i wzmacnianie sił psychicznych sprawi, że wzrośnie efektywność jednostki w realizacji wskaźników biznesowych.
Lepsza siła woli
Lepsza siła woli
Dzięki treningowi silnej woli zwiększa się wytrwałość i skuteczność realizacji postanowień, zaś umiejętność koncentracji na zadaniu sprzyja budowaniu poczucia pewności siebie.
Przewaga konkurencyjna
Przewaga konkurencyjna
Wzrost efektywności osobistej przekłada się na wymierne sukcesy, które wyróżniają jednostkę się na tle innych, co buduje prestiż społeczny i przewagę konkurencyjną.
Wzrost innowacji
Wzrost innowacji
Dzięki ciągłemu doskonaleniu i poszukiwaniu nieszablonowych rozwiązań zwiększa się kreatywność jednostki, co przekłada się na zwiększenie innowacyjności całej organizacji.

Kluczowe zagadnienia treści programowe cyklu szkoleniowego

Nawyki skutecznego działania

 • Orientacja na mistrzostwo, czyli czego możemy nauczyć się od sportowców?
 • Trening efektywności osobistej zgodnie z filozofią ciągłego rozwoju KAIZEN.
 • Pozytywne wizje przyszłości – wizualizacje i ich działanie motywacyjne;
 • Do jakich działań skłaniają nas określone emocje i jak je wzbudzać w zależności od potrzeb? – tajniki automotywacji.
 • Wzbudzanie emocji potrzebnych do uruchomienia zachowania oraz podtrzymywania rozpoczętej aktywności.

Zarządzanie zadaniami

 • Odpowiedzialność za własne życie, pracę i realizację celów (planowanie i organizacja, metodologia getting things done).
 • Zarządzanie sobą w czasie (wytyczanie celów, ustalanie priorytetów, radzenie sobie z prokrastynacją i złodziejami czasu).
 • Jak „oczyścić umysł”? – zarządzanie informacjami, weryfikowanie źródeł, eliminowanie szumów.
 • Trening samokontroli i wytrwałości.

Poszukiwanie innowacji

 • Motywacja a procesy twórcze (motywacja samoistna, nagradzanie twórczości).
 • Jak przełamywać codzienną rutynę w życiu zawodowym.
 • Wyjście poza schemat – najważniejszy aspekt innowacji.
 • Rożne metody rozwiązywania problemów (standardowe i niestandardowe techniki rozwiązywania problemów, podejście systemowe, projektowanie innowacji (design thinking).

Sprawdź inne szkolenia

 • Profesjonalna obsługa klienta i sprzedaż
 • Przywództwo i budowanie zespołów
 • Komunikacja i rozwiązywanie konfliktów
 • Zarządzanie emocjami w biznesie
 • Wystąpienia publiczne – budowanie wizerunku
 • Teambuilding, czyli mądra integracja
 • Business coaching – projektowanie ścieżki rozwoju
Ze względu na zmiany w naszym składzie, aktualizujemy stronę o zespole. Prosimy o cierpliwość.
+