Team-building - smart integration and teamwork

Team-building - smart integration and teamwork

An effective team can be identified by several key characteristics, including a strong sense of common purpose, commitment and high motivation to work, a sense of shared responsibility for the company's success, fast and efficient working, and a good atmosphere or open and direct communication within the team. Collaboration can therefore be seen as a kind of lubricant in the machinery of achieving goals. Sharing work with others makes it possible to compensate for individual shortcomings. However, the formation of an authentic team is not an immediate process. It requires time and skill. Collaboration is a trade based on the ability to listen, talk, and understand each other. These skills, although inherent in human nature, are not taken for granted. They need to be developed and deepened, especially when people's differences come into play. Collaboration then becomes a challenging process.

The training will provide participants with the opportunity to practise their team cooperation skills. The experience is designed to be both educational and enjoyable, with the aim of fostering team spirit and integration. We guarantee that the memories of the training will be vivid for a long time. For the purposes of team-building training, we prepare original scenarios of role-playing games. If you are curious how we do it, please see our Realisations.

Training objectives
 • To acquire the ability to diagnose problems that hinder collaboration.
 • To increase knowledge and skills in team working.
 • To improve skills in using tools for effective communication and conflict resolution.
 • To understand the role of diversity in a team and to improve the ability to draw on its richness.
 • To create an atmosphere of mutual respect and trust.
Team-building - smart integration and teamwork
My model for business is the Beatles. They were four guys who kept each other's kind of negative tendencies in check. They balanced each other, and the total was greater than the sum of the parts. [Steve Jobs]

en - Dlaczego warto zainwestować w szkolenie

Improved cooperation
Improved cooperation
Zgrany i świadomy swoich kompetencji oraz słabych stron zespół jest w stanie skutecznie działać w czasach nieustannej zmiany, dzięki czemu uzyskuje przewagę konkurencyjną na rynku.
Wzrost zaufania
Wzrost zaufania
Poprzez mądrą integrację, która sprzyja lepszemu poznaniu się wzrasta zaufanie w zespole, które spaja jego członków i ma kluczowe znaczenie dla efektywności zespołu.
Otwarcie na różnorodność
Otwarcie na różnorodność
Dzięki wspólnemu wykonywaniu różnych zadań, które wymagają komplementarnych kompetencji wzrasta otwartość na odmienność, co sprzyja wytwarzaniu innowacji.
Zwiększenie motywacji
Zwiększenie motywacji
Identyfikacja z zespołem zaspokaja potrzebę przynależności, co przekłada się na lepszą atmosferę i tym samym wzrost motywacji osiągnięć u jego członków.

en - Kluczowe zagadnienia treści programowe cyklu szkoleniowego

Grupa czy zespół

 • Rywalizacja vs kooperacja.
 • Każdy członek zespołu jest ważny.
 • Na naszym podwórku… – czyli identyfikacja problemów w zespole.
 • Analiza SWOT – mocne i słaby strony zespołu oraz szanse i zagrożenia.

Bogactwo różnorodności

 • Role w zespole – bogactwo różnorodności.
 • Podejmowanie decyzji przez zespół.
 • Sztuka porozumiewania się – jak minimalizować błędy komunikacyjne.
 • Gdy każdy sobie rzepkę skrobie… Konflikt w zespole jako szansa zbudowania wspólnej tożsamości.

Zespołowa synergia

 • Efekt synergii – czym jest i jak go osiągnąć?
 • Skąd się bierze poczucie bezpieczeństwa w zespole?
 • Zachowania konstruktywne i destrukcyjne dla zespołu.
 • Inteligencja emocjonalna kluczem do współpracy.

en - Sprawdź inne szkolenia

 • Professional customer service and sale
 • Leadership and team management
 • Communication and conflict resolution
 • Emotion management in business
 • Public speaking – image building
 • Personal effectiveness training
 • Business coaching – designing a growth path