Szkolenia dla nauczycieli i edukatorów

en - Nauczyciele, trenerzy i całe grono osób, które na co dzień zajmuje się uczeniem innych, to grupa osób, do której w szczególny sposób kierowana jest oferta naszych usług rozwojowych. Ludzie zajmujący się edukacją często poddawani są ogromnej presji ze strony rosnących wymagań przełożonych, oczekiwań uczestników zajęć (uczniów/studentów narzekających na nudna formę zajęć i brak powiązania teorii z praktyką), a także nierzadko ich rodziców. Z jednej strony wymaga się od nich spersonalizowanego podejścia dostosowanego do zróżnicowanych potrzeb, a z drugiej ich praca podlega coraz większej parametryzacji i standaryzacji, w której gubi się indywidualność i istotę nauczania. Mając na uwadze znaczenie dobrej edukacji dla rozwoju całego społeczeństwa wspieramy w budowaniu kompetencji edukacyjnych, które pomagają rozwijać pasje, a nawet tworzyć własny biznes. Dlatego oferujemy szkolenia, których celem jest rozwijanie kompetencji nauczycieli i wszystkich tych, którzy zajmują się edukacją zarówno w zakresie samorozwoju jak również innowacyjnych metod nauczania i pracy z grupą.

Nasza oferta szkoleniowa skierowana jest do:
 • nauczycieli szkół i przedszkoli
 • trenerów, edukatorów
 • pedagogów, terapeutów zajęciowych
 • nauczycieli akademickich
Szkolenia dla nauczycieli i edukatorów
Wspaniała edukacja zależy od wspaniałego nauczania. [Ken Robinson]

en - Dlaczego warto zainwestować w szkolenie

Lepszy warsztat
Lepszy warsztat
Dzięki naszym szkoleniom poszerzy się warsztat dydaktyczny nauczycieli, trenerów i osób zajmujących się uczeniem innych o innowacyjne, atrakcyjne i praktyczne narzędzia edukacyjne.
Większa motywacja
Większa motywacja
Większa kreatywność i stosowanie innowacyjnych metod sprawia, że zajęcia są atrakcyjne nie tylko dla uczniów, ale również dla samych prowadzących, co sprzyja ich motywacji wewnętrznej.
Większa skuteczność
Większa skuteczność
Wzrost umiejętności w zakresie stosowania aktywizujących metod sprawia, że uczestnicy zajęć skupiają uwagę na przekazywanych treściach, co owocuje większym ich zaangażowaniem w proces uczenia się.
Wzrost pewności siebie
Wzrost pewności siebie
Efektywna realizacja celów edukacyjnych, dzięki rozpoznaniu swoich zasobów i rozwijaniu kompetencji sprzyja wzrostowi poczucia własnej wartości i samoskuteczności.

en - Kluczowe zagadnienia treści programowe cyklu szkoleniowego

Nowoczesna edukacja

 • Szkoła jak magnes przyciągająca, czyli aktywne i innowacyjne sposoby nauczania (wykład, warsztat, ćwiczenia praktyczne, analiza przypadku).
 • Perswazja narracyjna, storytelling, metafory i analogie w nauczaniu.
 • Grywalizacja w edukacji – jak nauczać za pomocą gier?
 • Formy aktywizowania grupy – metoda projektu, dyskusja kawiarniana – world cafe, metoda open space
 • Edumieniacze i superbelfrzy – czyli warsztat kreatywnego nauczyciela
 • Skąd czerpać edukacyjne inspiracje – rozwiązania skandynawskie, edukacja demokratyczna Kształtowanie kompetencji emocjonalno-społecznych.
 • Motywacja 2.0, czyli nowe zasady motywowania do nauki.
 • Jak z cytryn zrobić lemoniadę? Pozytywna postawa do porażki.
 • Wzbudzanie samoskutecznosci u uczniów – sposobem na prokrastynację.

Rozwój własny

 • Umiejętności interpersonalne profesjonalnego nauczyciela.
 • Współpraca nauczycieli z rodzicami.
 • Skuteczna autoprezentacja w zawodzie nauczyciela. Budowanie spójnego wizerunku za pomocą komunikacji.
 • Stres sprzymierzeńcem w pracy nauczyciela. Profilaktyka wypalenia zawodowego.
 • Budowanie zespołu klasowego. Trudne sytuacje w grupie.
 • Efekt Pigmaliona, samospełniająca się przepowiednia – jak unikać etykietowania uczniów
 • Sztuka planowania i zarządzania czasem.
 • Przezwyciężanie własnej rutyny – techniki automotywacji i twórczego rozwiązywania problemów.
 • Jak radzić sobie z agresją w szkole.
 • Jak oceniać ucznia, aby wzbudzić w nim motywacje do dalszego działania.
 • Odkrywanie i stymulowanie potencjału twórczego u uczniów.

en - Sprawdź inne szkolenia

 • Offer for educational establishments’ principals
 • Workshops for students
 • Education for everyone