Warsztaty dla dzieci i młodzieży

en - Obecne pokolenie coraz częściej cierpi na zaburzenia emocjonalne niż poprzednie. Dzieci są coraz bardziej samotne i przygnębione, bardziej skłonne do zachowań agresywnych i impulsywnych, łatwiej poddają się zmartwieniom i popadają w depresję. Interakcja różnych czynników sprawia, że dzieci zachowują się zgodnie z normami i oczekiwaniami społecznymi lub podejmują zachowania ryzykowne. Zachowania ryzykowne to różne działania człowieka, niosące wysokie ryzyko negatywnych konsekwencji zarówno dla jego zdrowia fizycznego i psychicznego, jak i dla jego otoczenia społecznego, należą do nich m.in. agresja, przemoc, zaniedbywanie obowiązków szkolnych, sięganie po używki itp. W naszych działaniach rozwojowych dedykowanych dzieciom i młodzieży koncentrujemy się na odkrywaniu indywidualnego potencjału dziecka, budowaniu zdrowych nawyków i rozwijaniu konstruktywnych sposobów realizacji celów życiowych. Efektem tych działań ma być wsparcie edukacji instytucjonalnej w budowaniu zdrowego i mądrego społeczeństwa.

Warsztaty dla dzieci i młodzieży
Dobra szkoła nie produkuje geniuszy, tylko zdrowe społeczeństwo. [Piotr Szreniawski]

en - Dlaczego warto zainwestować w szkolenie

Większa motywacja
Większa motywacja
Dzieci nauczą się wzbudzać emocje pożądane, po to by zwiększać motywację do działania, a także modyfikować sytuacje w taki sposób, aby by osłabiać reakcje emocjonalne i behawioralne w trudnych sytuacjach.
Lepsza samokontrola
Lepsza samokontrola
Wzrost umiejętności z zakresu rozpoznawania, nazywania i akceptowania emocji sprzyja ich kontrolowaniu dzięki czemu łatwiej radzić sobie z odraczaniem gratyfikacji i frustracją.
Większa odporność psychiczna
Większa odporność psychiczna
Młodzi ludzie odkryją własne zasoby potrzebne do radzenia sobie ze stresem i naturalne sposoby radzenia sobie w sytuacjach trudnych, zrozumieją jak ważne jest ciągłe wzmacnianie odporności psychicznej.
Wzrost pewności siebie
Wzrost pewności siebie
Dzięki zbudowaniu pozytywnej postawy wobec porażek oraz umiejętności zarządzania własnymi emocjami uczniowie będą potrafili zbudować autentyczną autoprezentację w oparciu o swoje mocne strony.

en - Kluczowe zagadnienia treści programowe cyklu szkoleniowego

Wiek przedszkolny

 • Emocje – rozpoznaję, nazywam, rozumiem.
 • Radzenie sobie z frustracją, lękiem, niepowodzeniem.
 • Trening zastępowania agresji.
 • Uważność i techniki relaksacji.
 • Rozwijanie empatii i wrażliwości społecznej.

Wiek szkolny

 • Kształtowanie kompetencji emocjonalno-społecznych.
 • Budowanie poczucia własnej tożsamości, autonomii.
 • Identyfikacja z grupą rówieśniczą.
 • Cyberprzemoc, bulling, konflikty interpersonalne.
 • Mechanizmy wzbudzania motywacji i automotywacji.
 • Sztuka błądzenia – jak mądrze uczyć się na błędach.

Wiek dojrzewania

 • Przez uczucia do sukcesu! Jak umiejętnie korzystać z emocji?
 • Samoskuteczność – wpływ przekonań na efektywność w realizacji celów.
 • Czy stres może być naszym sprzymierzeńcem? Trening odporności psychicznej.
 • Skuteczne porozumiewanie się – co sprzyja a co przeszkadza w efektywnej komunikacji?
 • Sztuka wystąpień publicznych– efektywna prezentacja.
 • Wyjść poza schemat – jak zaciekawić innych swoim pomysłem?

en - Sprawdź inne szkolenia

 • Offer for educational establishments’ principals
 • Trainings for teachers and educators
 • Education for everyone