Aspiring Leaders 2022 – materiały szkoleniowe

Aspiring Leaders - materiały szkoleniowe

Celem programu Aspiring Leaders jest zbudowanie odpowiedniej postawy, rozwinięcie podstawowej wiedzy i  kompetencji przywódczych wśród osób aspirujących do roli lidera. Wiemy że funkcjonowanie zespołu zależy w dużej mierze od tego, jak lider zarządza jego pracą, dlatego też podczas szkoleń kładziemy duży nacisk na kształtowanie oczekiwanych postaw przywódczych, spójnych z kulturą organizacji i jej wartościami.

  • Poziom wiedzy – uczestnicy nabędą i poszerzą swoją wiedzę dotyczącą współpracy w zespole, organizacji własnej pracy oraz budowania pozytywnego wizerunku lidera zespołu, poznają błędy i bariery komunikacyjne oraz modele rozwiązywani sytuacji konfliktowych.
  • Poziom umiejętności – uczestnicy nauczą się skutecznych technik entuzjazmu i podtrzymywania motywacji oraz wykorzystywania narzędzi usprawniających komunikację w zespole.
  • Poziom postaw – uczestnicy zrozumieją jak ważna dla efektywnej pracy szefa jest właściwa postawa oraz jak wewnętrzne przekonania, którymi kieruje się lider, wpływają na codzienną pracę i atmosferę zespołu.

Prowadzący


Anna Cieślik - psycholog, coach, specjalizuje się w budowaniu kompetencji związanych z zarządzaniem emocjami.


Andrzej Bernardyn - psycholog, trener biznesu, specjalizujący się w budowaniu nawyków i zarządzaniu sobą w czasie.


Magdalena Ślazyk-Sobol - psycholog, coach, specjalizuje się w obszarze pracy nad zmianą przekonań.

Aby dowiedzieć się więcej o prowadzących, kliknij w zdjęcie lub imię i nazwisko prowadzącego.

Pit Stop 1: Współpraca i komunikacja

 

W pierwszym Pit Stopie Anna Cieślik przybliżała zagadnienia związane z proaktywnością i współpracą

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami szkoleniowymi

 
 

Pit Stop 2: Automotywacja i proaktywność

 

W pdrugim Pit Stopie Andrzej Bernardyn i Agata Lewandowska przybliżali zagadnienia związane z motywacją i poczuciem kontroli.

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami szkoleniowymi

 
 

Pit Stop 3: Trudne sytuacje w pracy lidera

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami szkoleniowymi

W trzecim Pit Stopie Magdalena Ślazyk-Sobol przybliżała zagadnienia związane z komunikacją i rozwiązywaniem konfliktów.

 
 

Ze względu na zmiany w naszym składzie, aktualizujemy stronę o zespole. Prosimy o cierpliwość.
+