Aspiring Leaders 2024 – materiały szkoleniowe

Aspiring Leaders - materiały szkoleniowe

Celem programu Aspiring Leaders jest zbudowanie odpowiedniej postawy, rozwinięcie podstawowej wiedzy i  kompetencji przywódczych wśród osób aspirujących do roli lidera. Wiemy że funkcjonowanie zespołu zależy w dużej mierze od tego, jak lider zarządza jego pracą, dlatego też podczas szkoleń kładziemy duży nacisk na kształtowanie oczekiwanych postaw przywódczych, spójnych z kulturą organizacji i jej wartościami.

  • Poziom wiedzy – uczestnicy nabędą i poszerzą swoją wiedzę dotyczącą współpracy w zespole, organizacji własnej pracy oraz budowania pozytywnego wizerunku lidera zespołu, poznają błędy i bariery komunikacyjne oraz modele rozwiązywani sytuacji konfliktowych.
  • Poziom umiejętności – uczestnicy nauczą się skutecznych technik entuzjazmu i podtrzymywania motywacji oraz wykorzystywania narzędzi usprawniających komunikację w zespole.
  • Poziom postaw – uczestnicy zrozumieją jak ważna dla efektywnej pracy szefa jest właściwa postawa oraz jak wewnętrzne przekonania, którymi kieruje się lider, wpływają na codzienną pracę i atmosferę zespołu.

Pit Stop 1: Efektywna praca w zespole i komunikacja

Podczas pierwszego spotkania w Pit Stopie Ania Cieślik przybliżała zagadnienia związane z efektywną pracą w zespole.

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami szkoleniowymi

 
 

Pit Stop 2: Automotywacja i proaktywność

W drugim Pit Stopie przybliżone zostaną zagadnienia związane z wzbudzaniem w sobie motywacji do działania, proaktywnością, efektywnością osobistą i zarządzaniem sobą w czasie.

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami szkoleniowymi

 
 

Pit Stop 3: Radzenie sobie z trudnymi sytuacjami

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami szkoleniowymi

W trzecim Pit Stopie przybliżone zostaną zagadnienia związane z trudnymi sytuacjami, zrządzaniem emocjami, asertywnością i rozwiązywaniem konfliktów.