Aspiring Leaders – materiały szkoleniowe

Aspiring Leaders - materiały szkoleniowe

Celem programu Aspiring Leaders jest zbudowanie odpowiedniej postawy, rozwinięcie podstawowej wiedzy i  kompetencji przywódczych wśród osób aspirujących do roli lidera. Wiemy że funkcjonowanie zespołu zależy w dużej mierze od tego, jak lider zarządza jego pracą, dlatego też podczas szkoleń kładziemy duży nacisk na kształtowanie oczekiwanych postaw przywódczych, spójnych z kulturą organizacji i jej wartościami.

  • Poziom wiedzy – uczestnicy nabędą i poszerzą swoją wiedzę dotyczącą współpracy w zespole, organizacji własnej pracy oraz budowania pozytywnego wizerunku lidera zespołu, poznają błędy i bariery komunikacyjne oraz modele rozwiązywani sytuacji konfliktowych.
  • Poziom umiejętności – uczestnicy nauczą się skutecznych technik entuzjazmu i podtrzymywania motywacji oraz wykorzystywania narzędzi usprawniających komunikację w zespole.
  • Poziom postaw – uczestnicy zrozumieją jak ważna dla efektywnej pracy szefa jest właściwa postawa oraz jak wewnętrzne przekonania, którymi kieruje się lider, wpływają na codzienną pracę i atmosferę zespołu.

PIT STOP 1: WSPÓŁPRACA I KOMUNIKACJA

 

W pierwszym Pit Stopie Paweł Bogusław i Anna Cieślik przybliżali zagadnienia związane z współpracą w zespole i komunikacją.

 

Co najlepiej pamiętasz z tego bloku warsztatów?

 

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami szkoleniowymi

 
 

PIT STOP 2: AUTOMOTYWACJA I PROAKTYWNOŚĆ

W drugim Pit Stopie Kamila Kamińska-Stark i Agata Lewandowska rozmawiały z Tobą o motywacji do działania, nawykach i wartościach.

Co zaskoczyło Cię najbardziej?

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami szkoleniowymi

PIT STOP 3: TRUDNE SYTUACJE W PRACY LIDERA

W ostatnim Pit Stopie Anna Cieślik i Magdalena Ślazyk-Sobol omawiały wyzwania w pracy lidera i znaczenie kompetencji emocjonalnych w biznesie.

 

Czy odkryłeś coś nowego?


 

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami szkoleniowymi

MATERIAŁY DO POBRANIA

Tutaj znajdziesz materiały do pobrania

Kliknij, aby wejść w materiały do pobrania