Program Mental Comfort

Idea Programu Mental Comfort

Celem programu jest zwiększanie komfortu mentalnego Pracowników Schaeffllera poprzez podejmowanie różnych działań well-beingowych. Jednym z takich działań jest edukacja i profilaktyka realizowana przez ekspertów współpracujących z Pracownią Rozwoju. Czas pandemii był szczególnie trudny, dlatego wraz z firmą Schaeffler w trosce o dobrostan psychiczny, zbadaliśmy potrzeby i oczekiwania pracowników w tym zakresie – w odpowiedzi powstał skrojony na miarę Program Mental Comfort.

Wiemy że, odporność psychiczna nie zależy tylko od indywidualnych zdolności człowieka do radzenia sobie z emocjami i stresem, ale również od tego w jakim stopniu dbanie o dobrostan pracownika wpisane jest w kulturę organizacyjną i jakie działania podejmowane są przez firmę w tym zakresie.

Kluczem jest budowanie odpowiedzialności za zdrowie psychiczne na każdym szczeblu organizacyjnym, dlatego nasze działania rozwojowe kierujemy zarówno do kardy menedżerskiej jak i wszystkich pracowników.

Psychoedukacja ma za zadanie wspierać/ uzupełniać inne działania podejmowane w Firmie w ramach programu wellbeingowego, tak aby w sposób spójny i kompleksowy pomóc wszystkim pracownikom dbać o komfort psychiczny.

Zaproszenie do udziału w Programie Mental Comfort

Jak rozumiemy odporność psychiczną


Stres nie jest tym, co nam się przydarza. To nasza odpowiedź na to, co się dzieje. A odpowiedź to coś, co możemy wybrać.

Maureen Killoran

Wyobraź sobie człowieka, który jest w stanie stanąć twarzą w twarz z trudami życia i mierząc się z kryzysową sytuacją potrafi nie tylko przetrwać, ale wręcz wyjść z niej mocniejszym.

To człowiek odporny psychicznie, którego można porównać do drzewa o silnych korzeniach i elastycznym pniu, wygina się podczas wstrząsów, ale nie daje się łatwo załamać.

Fundamentem odporności na stres jest elastyczność emocjonalna pozwalająca na szybki powrót do równowagi po doświadczonym wstrząsie – siła, którą możemy rozwijać!

Różne formy wsparcia w Programie Mental Comfort

W ramach działań psychoedukacyjnych budujemy kompetencje, które pomagają radzić sobie z trudnymi sytuacjami, czyli rozwijamy odporność psychiczną. Zależy nam zarówno na przekazywaniu rzetelnej wiedzy, trenowaniu umiejętności jak i budowaniu odpowiednich postaw wobec stresu, dlatego rozprawiamy się z różnymi błędnymi przekonaniami na ten temat. Staramy się wychodzić naprzeciw Waszym potrzebom i przygotowujemy wsparcie w różnych formach zarówno spotkań grupowych jak i indywidualnych, a także podcastów, artykułów i materiałów video.

Nasz program składa się z wielu różnych działań:

  Podcasty Pracowni Rozwoju – w których nasi eksperci przedstawiają Ci różne sposoby na zwiększenie komfortu psychicznego.

  Konsultacje psychologiczne – podczas których możesz otrzymać indywidualne wsparcie w zakresie wzmacniania komfortu psychicznego w pracy.

  Mental Corner – gdzie znajdziesz rozszerzenie omawianych przez nas treści dotyczących zdrowia psychicznego.

  Warsztaty w małych grupach – podczas których będziesz mógł/mogła rozwijać wybraną przez siebie umiejętność związaną z rozwijaniem odporności na stres.

  Wszystkie te działania pozwalają spojrzeć na temat zdrowia psychicznego z różnych perspektyw i poznawać skuteczne sposoby na zwiększanie komfortu psychicznego.

  Zależy nam na tym, aby dbanie o higienę emocjonalną nie było przywilejem tylko standardem, dlatego staramy się budować nawyk skupiania się na tym temacie przynajmniej raz w tygodniu – stąd pomysł na mentalne środy – dzień w którym na bieżąco uzupełniamy naszą bazę o nowe zasoby.

  Twórz program razem z nami

  Jesteśmy przekonani, że nasz program to tylko jeden z elementów mogących mieć wpływ na poprawę komfortu psychicznego, jako że skupiamy się w nim na budowaniu zdrowych nawyków mentalnych, to jego efekty będę widoczne w dłuższej perspektywie czasowej. Dlatego robimy wieloetapowe pomiary zaangażowania i satysfakcji uczestników. Pierwszy pomiar przeprowadziliśmy na początku programu (lipiec 2021 roku) – z wynikami tego pomiaru możesz zapoznać się klikając w powyższy link. Tam znajdziesz również wyniki aktualnej ankiety ewaluacyjnej.

  Pamiętaj, ze Program Mental Comfort został zaprojektowany w takiej formie, która ułatwia jego nieustanną aktualizację. Dzięki temu materiały i usługi, które dla Ciebie przygotowujemy są zgodne ze stanem bieżącej wiedzy w tym zakresie.

  Zapraszamy Cię zatem do tworzenia programu razem z nami. Udzielona przez Ciebie informacja zwrotna pozwoli na jeszcze lepsze dostosowanie programu wsparcia do Twoich potrzeb.

  Twoja opinia ma tu decydujące znaczenie, dlatego z góry dziękujemy za Twój czas i uzupełnienie ankiety.