Program Aspiring Leaders

Idea programu Aspiring Leaders

Aspiring Leaders to program rozwojowy przeznaczony dla Pracowników aspirujących do pełnienia roli liderskiej. Udział w programie po okiem doświadczonych specjalistów pozwala rozwijać kompetencje przywódcze i wyposaża uczestników w narzędzia niezbędne do pełnienia roli liderskiej w przyszłości.

Pit stop to niezwykle ważny element strategii wyścigowej – o wyniku wyścigu nie decydują jedynie zdolności kierowcy, ale również sprawne działanie zespołu serwisowego. Staranne planowanie i sprawna obsługa Pit Stopów są kluczowe dla zdobycia czołowej pozycji i przewagi często decydującej o wygranej w wyścigu. Jest to zwinne lub dynamiczne podejście, które łączy inteligentną strategię ze sprytnym wykonaniem.

Nasze programy rozwojowe są jak płynnie działające pit stopy podczas wyścigu Formuły 1. Zostały zaprojektowane tak, aby pomóc uczestnikom jak najszybciej zdobyć odpowiednie kompetencje, pozwalające na realizację celów biznesowych.

Cele programu Aspiring Leaders

Celem programu Aspiring Leaders jest zbudowanie odpowiedniej postawy, rozwinięcie podstawowej wiedzy i  kompetencji przywódczych wśród osób aspirujących do roli lidera. Wiemy że funkcjonowanie zespołu zależy w dużej mierze od tego, jak lider zarządza jego pracą, dlatego też podczas szkoleń kładziemy duży nacisk na kształtowanie oczekiwanych postaw przywódczych, spójnych z kulturą organizacji i jej wartościami.

  • Poziom wiedzy – uczestnicy nabędą i poszerzą swoją wiedzę dotyczącą współpracy w zespole, organizacji własnej pracy oraz budowania pozytywnego wizerunku lidera zespołu, poznają błędy i bariery komunikacyjne oraz modele rozwiązywani sytuacji konfliktowych.
  • Poziom umiejętności – uczestnicy nauczą się skutecznych technik wzbudzania entuzjazmu i podtrzymywania motywacji oraz wykorzystywania narzędzi usprawniających komunikację w zespole.
  • Poziom postaw – uczestnicy zrozumieją jak ważna dla efektywnej pracy szefa jest właściwa postawa oraz jak wewnętrzne przekonania, którymi kieruje się lider, wpływają na codzienną pracę i atmosferę zespołu.

Formuła programu

Szkolenia w programie Aspiring Leaders są jak dobrze zaprojektowane pit stopy, wspierające uczestników w dotarciu do zaplanowanego celu. W trakcie pit stopu pomagamy uczestnikom zaobserwować, które elementy ich pracy działają prawidłowo, a które wymagają dalszej pracy, naprawy lub wymiany. Dzięki pomiarowi wstępnemu możemy zaplanować indywidualną ścieżkę rozwoju dla każdego uczestnika, odnosząc się do indywidualnych predyspozycji i talentów.

Pogram Aspiring Leaders to trzy dynamiczne pit stopy. Działania w Pit Stopie muszą być błyskawiczne, dlatego każdy etap programu podzielony jest na mniejsze elementy: dwie sesje szkoleniowe, pracę własną i indywidualny coaching. Zespół doświadczonych trenerów i coachów wyposaży uczestników w praktyczną wiedzę opartą na praktyce i sprawdzonych narzędziach.

Korzyści z uczestnictwa w programie

Uczestnik biorący udział w programie zdobędzie wiedzę i umiejętności z zakresu:

  • tworzenia warunków sprzyjających efektywnej pracy zespołowej poprzez budowanie postaw, wzmacnianie konstruktywnych zachowań, zarządzania rolami w zespole;
  • skutecznego wykorzystywania narzędzi komunikacyjnych, a w tym: tworzenia precyzyjnych komunikatów, rozpoznawania barier komunikacyjnych, formułowania asertywnych komunikatów;
  • rozwijania automotywacji i samoskuteczności, a także wzbudzania motywacji i zaangażowania u członków teamu, poprzez pracę nad przekonaniami, wzmacnianie siły woli i wykorzystanie skutecznych narzędzi pracy nad nawykami;
  • radzenia sobie z trudnymi sytuacjami, z wykorzystaniem wiedzy o zarządzaniu emocjami i konfliktem w grupie.