Program Rising Leaders

Idea programu Rising Leaders

Rising Leaders to program rozwojowy stworzony dla Pracowników, którzy pełnią rolę liderską od niedawna. Udział w programie wspiera rozwój kompetencji przywódczych, rozpoznawanie swoich talentów i budowanie w zgodzie z nimi własnej kariery liderskiej.

Pit stop to niezwykle ważny element strategii wyścigowej – o wyniku wyścigu nie decydują jedynie zdolności kierowcy, ale również sprawne działanie zespołu serwisowego. Staranne planowanie i sprawna obsługa Pit Stopów są kluczowe dla zdobycia czołowej pozycji i przewagi często decydującej o wygranej w wyścigu. Jest to zwinne lub dynamiczne podejście, które łączy inteligentną strategię ze sprytnym wykonaniem.

Nasze programy rozwojowe są jak płynnie działające pit stopy podczas wyścigu Formuły 1. Zostały zaprojektowane tak, aby pomóc uczestnikom jak najszybciej zdobyć odpowiednie kompetencje, pozwalające na realizację celów biznesowych.

Cele programu Rising Leaders

Celem programu Rising Leaders jest zbudowanie odpowiedniej postawy, poszerzenie wiedzy i rozwinięcie kompetencji z zakresu przywództwa wśród osób nowo-obsadzonych w roli liderów. Wiemy że funkcjonowanie zespołu zależy w dużej mierze od tego, jak lider zarządza jego pracą, dlatego też podczas szkoleń kładziemy duży nacisk na kształtowanie oczekiwanych postaw przywódczych, spójnych z kulturą organizacji i jej wartościami.

  • Poziom wiedzy – uczestnicy nabędą i poszerzą swoją wiedzę dotyczącą skutecznego zarządzania zespołem, organizacji własnej pracy oraz budowania pozytywnego wizerunku lidera zespołu, poznają błędy i bariery komunikacyjne, modele udzielania informacji zwrotnej, metody autoprezentacji oraz narzędzia pomocne w prowadzeniu efektywnych wystąpień.
  • Poziom umiejętności – uczestnicy nauczą się skutecznych technik i modeli komunikacji w relacji lider-pracownik oraz lider-zespół, wypracują narzędzia niezbędne do właściwego zarządzania zmianą oraz efektywnego reagowania w sytuacjach konfliktowych i tzw. pożarach, nauczą się jak skutecznie motywować i zaangażować zespół w codzienną pracę i zadania.
  • Poziom postaw – uczestnicy zrozumieją jak ważna dla efektywnej pracy szefa jest właściwa postawa oraz jak wewnętrzne przekonania, którymi kieruje się lider, wpływają na codzienną pracę i atmosferę zespołu.

Formuła programu

Szkolenia w programie Rising Leaders są jak dobrze zaprojektowane pit stopy, wspierające uczestników w dotarciu do zaplanowanego celu. W trakcie pit stopu pomagamy uczestnikom zaobserwować, które elementy ich pracy działają prawidłowo, a które wymagają dalszej pracy, naprawy lub wymiany. Dzięki pomiarowi wstępnemu możemy zaplanować indywidualną ścieżkę rozwoju dla każdego lidera, odnosząc się do indywidualnych predyspozycji i talentów.

Pogram Aspiring Leaders to sześć dynamicznych pit stopów. Działania w pit stopie muszą być błyskawiczne, dlatego każdy etap programu podzielony jest na mniejsze elementy: dwie sesje szkoleniowe, pracę własną i indywidualny coaching. Zespół doświadczonych trenerów i coachów wyposaży uczestników w praktyczną wiedzę opartą na praktyce i sprawdzonych narzędziach.

Korzyści z uczestnictwa w programie

Uczestnik biorący udział w programie zdobędzie wiedzę i umiejętności z zakresu:

  • tworzenia warunków sprzyjających efektywnej pracy zespołowej poprzez budowanie postaw, wzmacnianie konstruktywnych zachowań i zarządzania rolami w zespole;
  • skutecznego wykorzystywania narzędzi komunikacyjnych, a w tym: tworzenia precyzyjnych komunikatów, rozpoznawania barier komunikacyjnych, formułowania asertywnych komunikatów;
  • rozwijania automotywacji i samoskuteczności, a także wzbudzania motywacji i zaangażowania u członków teamu, poprzez pracę nad przekonaniami, wzmacnianie siły woli i wykorzystanie skutecznych narzędzi pracy nad nawykami;
  • metod pracy nad postawą pracowników, budowania autorytetu szefa i dbania o dobre relacje i atmosferę w zespole;
  • radzenia sobie z trudnymi sytuacjami, z wykorzystaniem wiedzy o zarządzaniu konfliktem w grupie, radzeniu sobie z sytuacjami konfliktowymi na linii pracownik-zespół, pracownik-szef, zespół-szef;
  • skutecznego zarządzania czasem pracy z wykorzystaniem metod planowania;
  • skutecznego przygotowywania się i prowadzenia spotkań zespołowych korzystając z narzędzi pomocnych w przeprowadzaniu efektywnego spotkania i metod autoprezentacji.
Ze względu na zmiany w naszym składzie, aktualizujemy stronę o zespole. Prosimy o cierpliwość.
+