Rising Leaders 2022 – materiały szkoleniowe

Rising Leaders - materiały szkoleniowe

Celem programu Rising Leaders jest zbudowanie odpowiedniej postawy, poszerzenie wiedzy i rozwinięcie kompetencji z zakresu przywództwa wśród osób nowo-obsadzonych w roli liderów. Wiemy że funkcjonowanie zespołu zależy w dużej mierze od tego, jak lider zarządza jego pracą, dlatego też podczas szkoleń kładziemy duży nacisk na kształtowanie oczekiwanych postaw przywódczych, spójnych z kulturą organizacji i jej wartościami.

  • Poziom wiedzy – uczestnicy nabędą i poszerzą swoją wiedzę dotyczącą skutecznego zarządzania zespołem, organizacji własnej pracy oraz budowania pozytywnego wizerunku lidera zespołu, poznają błędy i bariery komunikacyjne, modele udzielania informacji zwrotnej, metody autoprezentacji oraz narzędzia pomocne w prowadzeniu efektywnych wystąpień.
  • Poziom umiejętności – uczestnicy nauczą się skutecznych technik i modeli komunikacji w relacji lider-pracownik oraz lider-zespół, wypracują narzędzia niezbędne do właściwego zarządzania zmianą oraz efektywnego reagowania w sytuacjach konfliktowych i tzw. pożarach, nauczą się jak skutecznie motywować i zaangażować zespół w codzienną pracę i zadania.
  • Poziom postaw – uczestnicy zrozumieją jak ważna dla efektywnej pracy szefa jest właściwa postawa oraz jak wewnętrzne przekonania, którymi kieruje się lider, wpływają na codzienną pracę i atmosferę zespołu.

Prowadzący


Anna Cieślik - psycholog, coach, specjalizuje się w budowaniu kompetencji związanych z zarządzaniem emocjami.


Andrzej Bernardyn - psycholog, trener biznesu, specjalizujący się w budowaniu nawyków i zarządzaniu sobą w czasie.


Magdalena Ślazyk-Sobol - psycholog, coach, specjalizuje się w obszarze pracy nad zmianą przekonań.


Andrzej Ambroży - coach, trener biznesu, specjalizujący się zagadnieniach związanych z asertywnoścą.


Mirosław Tarasiewicz - trener biznesu, doradca specjalizujący się zagadnieniach związanych z przywództwem.


Krzysztof Serwatka - Head of Quality Department w Bosch Automotiv Wrocław specjalizujący się w metodach rozwiązywania problemów.

Aby dowiedzieć się więcej o prowadzących, kliknij w zdjęcie lub imię i nazwisko prowadzącego.

Pit Stop 1: Istota przywództwa

 

W pierwszym Pit Stopie Anna Cieślik przybliżała zagadnienia związane z proaktywnością i współpracą

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami szkoleniowymi

Pit Stop 2: Zarządzanie zmianą

 

W drugim Pit Stopie Agata Lewandowska i Andrzej bernardyn przybliżali zagadnienia związane z dokonywaniem zmian.

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami szkoleniowymi

Pit Stop 3: Komunikacyjny toolbox lidera

 

W trzecim Pit Stopie Magdalena Ślazyk-Sobol przybliżała zagadnienia związane z narzędziami komunikacyjnymi i przekonaniami.

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami szkoleniowymi

 
 

Pit Stop 4: Przywództwo sytuacyjne

W czwartym Pit Stopie Andrzej Ambroży przybliżał zagadnienia związane z przywództwem sytuacyjnym i różnorodnością w zespole.

 


 

Pit Stop 5: Motywowanie zespołu

W piątym Pit Stopie Mirosław Tarasiewicz przybliżał zagadnienia związane z motywacją i motywacją błyskawiczną.

Pit Stop 6: Rozwiązywanie problemów

W szóstym Pit Stopie Krzysztof Serwatka przybliżał zagadnienia związane z rozwiązywaniem problemów i narzędziami, które mogą ułatwić procesz poszukiwania rozwiązań.