Rising Leaders – materiały szkoleniowe

Rising Leaders - materiały szkoleniowe

Celem programu Rising Leaders jest zbudowanie odpowiedniej postawy, poszerzenie wiedzy i rozwinięcie kompetencji z zakresu przywództwa wśród osób nowo-obsadzonych w roli liderów. Wiemy że funkcjonowanie zespołu zależy w dużej mierze od tego, jak lider zarządza jego pracą, dlatego też podczas szkoleń kładziemy duży nacisk na kształtowanie oczekiwanych postaw przywódczych, spójnych z kulturą organizacji i jej wartościami.

  • Poziom wiedzy – uczestnicy nabędą i poszerzą swoją wiedzę dotyczącą skutecznego zarządzania zespołem, organizacji własnej pracy oraz budowania pozytywnego wizerunku lidera zespołu, poznają błędy i bariery komunikacyjne, modele udzielania informacji zwrotnej, metody autoprezentacji oraz narzędzia pomocne w prowadzeniu efektywnych wystąpień.
  • Poziom umiejętności – uczestnicy nauczą się skutecznych technik i modeli komunikacji w relacji lider-pracownik oraz lider-zespół, wypracują narzędzia niezbędne do właściwego zarządzania zmianą oraz efektywnego reagowania w sytuacjach konfliktowych i tzw. pożarach, nauczą się jak skutecznie motywować i zaangażować zespół w codzienną pracę i zadania.
  • Poziom postaw – uczestnicy zrozumieją jak ważna dla efektywnej pracy szefa jest właściwa postawa oraz jak wewnętrzne przekonania, którymi kieruje się lider, wpływają na codzienną pracę i atmosferę zespołu.

PIT STOP 1: ISTOTA PRZYWÓDZTWA

W pierwszym Pit Stopie Kamila Kamińska-Sztark i Marzena Jankowska przybliżały zagadnienia związane z rolą Lidera, budowaniem zespołu i wzbudzaniem entuzjazmu.

 

Ci najlepiej pamiętasz z tego bloku warsztatów?

 

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami szkoleniowymi

PIT STOP 2: PRZYWÓDZTWO SYTUACYJNE

W drugim Pit Stopie Andrzej Ambroży i Magdalena Ślazyk-Sobol rozmawiali z Tobą o tworzeniu zdrowej atmosfery w zespole, potencjale płynącym z różnoroności i stylach przywództwa.

 

Co zaskoczyło cię najbardziej?

 

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami szkoleniowymi

PIT STOP 3 - ZARZĄDZANIE ZMIANĄ

W trzecim Pit Stopie Agata Lewandowska i Andrzej Bernardyn przedstawiali zagadnienia związane z rolą lidera podczas zmian zachodzących w zespole, jak prawidłowo komunikować zmianę i jaka jest w tym rola siły woli.
 

Czy odkryłeś coś nowego?


 

 
 

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami szkoleniowymi

PIT STOP 4 - MOTYWOWANIE ZESPOŁU

W czwartym Pit Stopie Anna Cieślik i Marzena Jankowska opowiadały o roli emocji w we wzmacnaniu zaangażowania pracowników, motywacji błyskawicznej i wykorzystaniu reakcji stresowej w procesie motywowania.

Co najbardziej utkwiło Ci w pamięci??

 

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami szkoleniowymi

Pit Stop 5 - KOMUNIKACYJNY TOOLBOX LIDERA

W piątym Pit Stopie Paweł Bogusław i Magdalena Ślazyk-Sobol poruszali zagadnienia związane precyzyjną komunikacją i technikami, jakie warto stosować, aby komunikacja była efektywna.

 

Jakie narzędzia komunikacyjne włożysz do swojej skrzynki?


 

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami szkoleniowymi

Pit Stop 6 - ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

W szóstym Pit Stopie Krzysztof Serwatka opowiadał o koncepcji zarządzania Lean i przedstawiał różne techniki użyteczne w rozwiązywania problemów.

Ile znasz technik rozwiązywania problemów?

 


Zapraszamy do zapoznania się z materiałami szkoleniowymi