Rising Leaders Pit Stop 2

Pit Stop 2: Zarządzanie zmianą

 

 

Zapoznaj się z materiałami szkoleniowymi dotyczącymi Pit Stopu 2 – Zarządzanie zmianą. Szkolenie prowadził Andrzej Bernardyn, który przedstawiał zagadnienia związane z budowaniem nawyków, przedstawianiem expose lidera i wspierania zespołu.

ZAJRZYJ DO PREZENTACJI Z PIERWSZEJ CZĘŚCI WARSZTATÓW:

ZAJRZYJ DO PREZENTACJI Z DRUGIEJ CZĘŚCI WARSZTATÓW:

Zadania i materiały dodatkowe

Proaktywność

ZADANIE

Proaktywność to działanie i podejmowanie decyzji. Wiąże się z przejmowaniem inicjatywy i braniem odpowiedzialności za swoje życie, poprzez dokonywanie wyborów. W proaktywności zachowanie jest wynikiem świadomego wyboru i kierowania się wartościami.

Kliknij tutaj, aby pobrać plik z zadaniem. Spróbuj przeformułować komunikaty wypowiedziane językiem reaktywnym, na komunikaty wypowiedziane językiem proaktywnym.

 

Wyróżnia się trzy sfery mentalnego funkcjonowania człowieka:

Strefa komfortu to mentalna granica bezpiecznych, komfortowych warunków. To stan, w którym człowiek czuje się pewnie – wie, czego może się spodziewać. Składają się na nią przyzwyczajenia, nawyki i przekonania. Poczucie komfortu może się jednak wiązać z popadaniem w rutynę i stagnację. Gdy mówimy o sferze zawodowej, strefa komfortu będzie tymi zadaniami i obowiązkami, które wykonywane są bez namysłu, niemal z zamkniętymi oczami.

Strefa rozwoju uznawana jest za najważniejszą. W niej zachodzi rozwijanie potencjału, umiejętności, zdolności, wiedzy. Związana jest ze wzrostem napięcia – jest to jednak niezbędne, aby podtrzymywać mobilizację i efektywność. Znajdowanie się w strefie rozwoju sprzyja kreatywności, poszerzaniu kompetencji i możliwości.

Strefa paniki to strefa silnego dyskomfortu, w której stres przekracza pożądany, mobilizujący poziom. Można się w niej znaleźć, gdy sytuacja (np. powierzone zadanie) przekracza nasze kompetencje i możliwości.

ZADANIE

Jakie stany towarzyszą przebywaniu w każdej z tych stref? Co znajduje się w Twojej strefie komfortu, rozwoju i paniki? Kliknij tutaj, aby pobrać zadanie.

Przekonania

ZADANIE

Przekonania mogą zarówno wspierać nasz rozwój, jak i sabotować każde nasze działanie. Pobierz plik i dopasuj przekonania sabotujące zmianę do opisów,
 

 

 

 

ZADANIE

Siła woli to mechanizm pozwalający na świadome kierowanie zachowaniem, wiąże się z kontrolowaniem zachowań i emocji. Pobierz plik i dopasuj sytuacje do pułapek siły woli.

ZADANIE

Wartości osobiste są odbiciem tego, co uznajemy za istotne; cele, do których zmierzamy – to, co motywuje ludzi do działania i stanowi zbiór zasad, które są przewodnie w życiu.

Zdiagnozuj własne wartości i ustal dokąd zmierzasz: Moje wartości

Inspiracje

INSPIRACJE

Literatura:

  • Charles Duhigg “Siła nawyku. Dlaczego robimy to, co robimy i jak można to zmienić w życiu i biznesie”
  • James Clear “Atomowe nawyki. Drobne zmiany, niezwykłe efekty”
  • Steven Covey “7 nawyków skutecznego działania”

 

Filmy:

  • TED Talk: Angela Lee Duckworth: Klucz do sukcesu? Wytrwałość.