Rising Leaders Pit Stop 5

Motywacja i motywacja błyskawiczna

W piątym Pit Stopie Mirosław Tarasiewicz przedstawiał zagadnienia związane z wzbudzaniem automotywacji i motywowaniem pracowników. Poruszane były zagadnienia związane z motywacją błyskawiczną wg. M. Pantalona, wzmanianiem siły woli i budowaniem nawyków.

ZAJRZYJ DO PREZENTACJI

Kliknij tutaj, aby pobrać prezentację.

Zadania i materiały dodatkowe

MOTYWACJA

Motywacja to zespół procesów, które odpowiadają za inicjowanie działań i ich podtrzymywanie.

Motywacja autonomiczna (wewnętrzna) ma związek z poczuciem sprawstwa, działaniem zgodnie z własnymi potrzebami i wartościami. Osoby o motywacji autonomicznej postrzegają siebie jako źródło podejmowanych działań. Osoby o motywacji zewnętrznej przejawiają poczucie, że to czynniki zewnętrzne kierują sytuacją i wiążą się z przymusem. To może wiązać się z odczuwaniem negatywnych emocji, takich jak: lęk, złość, wstyd czy poczucie winy. A to może doprowadzić do niepodjęcia działania lub zaprzestania wykonywania działania.

 

ZADANIE

Zdecyduj, czy podane zdanie osłabiają, czy wzbudzają motywację autonomiczną: Link do zadania

Motywacja błyskawiczna

Michael Pantalon opisał proces wzbudzania motywacji błyskawicznej w 6 krokach. Poniższa zgapka pomoże ci w łatwiejszy sposób wprowadzić te kroki w życie:

  • Aby lepiej zapoznać się z metodą wzbudzania motywacji błyskawicznej, pobierz plik, w którym opisane zostały jej kolejne etapy.

Inspiracje

Literatura:

  • Michael V. Pantalon “Motywacja. Metoda sześciu kroków”

Filmy:

  • TED Talk: Dan Pink: Zagadka motywacji.