Skill Up – materiały szkoleniowe

Skill Up 2024 - materiały szkoleniowe

Celem programu Skill Up jest odkrywanie i rozwijanie unikalnych talentów i mocnych stron talentów w BNY Mellon, co przyczynia się do rozwoju osobistego, ale także wpływa na efektywność i innowacyjność całej Organizacji. Świadomość swoich mocnych i słabych stron ułatwia wyznaczanie i osiąganie celów oraz przyczynia się do ciągłego doskonalenia zarówno w życiu osobistym, jak i zawodowym.

  • Poziom wiedzy – uczestnicy nabędą i poszerzą swoją wiedzę dotyczącą kultury organizacyjnej, skutecznego zarządzania czasem, organizacji własnej pracy, zarządzania różnorodnością kulturową oraz narzędzia pomoce w budowaniu środowiska zaufania.
  • Poziom umiejętności – uczestnicy nauczą się skutecznych technik i modeli rozwiązywania planowania i podejmowania decyzji,  wypracują narzędzia niezbędne do właściwego zarządzania sytuacją problemową, nauczą się jak skutecznie budować osobiste zaangażowanie.
  • Poziom postaw – uczestnicy zrozumieją jak ważna dla efektywnej pracy jest właściwa postawa oraz jak wewnętrzne przekonania, którymi kieruje się lider, wpływają na codzienną pracę i atmosferę zespołu.

Trenerzy w programie Skill Up


Mirosław Tarasiewicz - trener biznesu, doradca specjalizujący się zagadnieniach związanych z przywództwem.


Krzysztof Sobieraj - psycholog, psychoterapeuta, specjalizuje się w procesach grupowych, międzykulturowości w organizacji i efektywności osobistej.


Andrzej Bernardyn - psycholog, trener biznesu, specjalizujący się w budowaniu nawyków i zarządzaniu sobą w czasie.

Moduł 1: Problem Solving & Decision Making

 

W Module 1 poruszone zostaną treści związane ze strategiami rozwiązywania problemów i podejmowaniem decyzji, narzędziami ułatwiającymi działanie w sytuacji problemowej, poszukiwaniem związków przyczynowo-skutkowych.

PREWORK


MATERIAŁY TRENINGOWE


POSTWORK


Moduł 2: Performence Culture - result orientation

 

Moduł 2 zawiera treści związane z kulturą organizacyjną, integracją, różnicami kulturowymi, komunikacją międzykulturową i negocjacjami.


PREWORK


MATERIAŁY TRENINGOWE


POSTWORK


Moduł 3: Goal Accountability & Self Starter

W Module 3 przybliżone zostaną zagadnienia związane z priorytetyzacją, zarządzaniem czasem, otwartą i szczerą komunikacją, udzielaniem informacji zwrotnych i budowaniem środowiska zaufania.


PREWORK


MATERIAŁY TRENINGOWE


POSTWORK