Anna Cieślik photo by: Juliusz Migdziński

Anna Cieślik

założycielka Pracowni, psycholożka, edukatorka, trenerka biznesu

Jeśli chcesz rozpalać ogień w innych, sam musisz płonąć!

Ania założyła Pracownię Rozwoju w 2008 roku i od tej pory nieustannie rozwija markę. W swoich działaniach opiera się na sprawdzonej psychologicznej wiedzy. Sama zdobywała ją na studiach magisterskich oraz doktoranckich na kierunku Psychologia na Uniwersytecie Wrocławskim. Jako trenerka od lat współpracuje z klientami biznesowymi i edukacyjnymi oraz organizacjami miejskimi i społecznymi, prowadząc szkolenia, warsztaty, konsultacje oraz coachingi. Jej nieskończone pokłady pomysłów i entuzjazmu skutkują powstawaniem różnorodnych materiałów edukacyjnych i programów rozwojowych, które sprawiają, że szkolenia są nie tylko efektywne, ale i ciekawe. Ania jest również zaangażowaną społecznie działaczką na rzecz popularyzacji wiedzy opartej na dowodach w biznesie szkoleniowym. Działania w tym obszarze realizuje m. in. jako członkini zarządu Polskiego Towarzystwa Trenerów Biznesu.

Poza szkoleniami, Ania działa również jako edukatorka. Jest uznawaną wykładowczynią Instytutu Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego – zarówno studiów magisterskich (Psychologia), jak i podyplomowych (Psychologia Zarządzania, Specjalista ds. zarządzania rehabilitacją, Psychologiczne Wspomaganie Rozwoju Dzieci i Młodzieży z Trudnościami). Poza tym jest pomysłodawczynią i realizatorką autorskich narzędzi do rozwijania kompetencji emocjonalno-społecznych – m. in. EduCube. Tworzyła także różnorodne programy edukacyjne dla dzieci i młodzieży, m. in.: „Moje Emocje”, „Szlifowanie diamentów”, „Słowa mają moc” czy „Moja najciekawsza podróż”.

Zapał Ani nieustannie inspiruje innych, w których bez problemu dostrzega potencjał i zaraża energią. Gdy nie pracuje, stara się celebrować codzienność, czytać książki (najchętniej na hamaku przed namiotem w samym środku lasu) i prowadząc długie dyskusje o życiu.

Jeśli chcesz rozpalać ogień w innych, sam musisz płonąć!

Zobacz czym się zajmuję:

Szkolenia
 • SZKOLENIA DLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ, m. in.: zarządzanie emocjami w biznesie, sztuka porozumiewania się, motywowanie i przywództwo, budowanie zespołu, rozwijanie autonomii i potencjału pracowników
 • SZKOLENIA DLA TRENERÓW, m. in.: przygotowanie szkoleń opartych na dowodach empirycznych, kreatywne metody angażowania uczestników, projektowanie programów rozwojowych dopasowanych do potrzeb klienta, budowanie autorytetu trenera
 • SZKOLENIA DLA NAUCZYCIELI, m. in.: motywowanie ucznia do działania, współpraca z rodzicami, kreatywne metody i narzędzia edukacyjne, zarządzanie emocjami i budowanie odporności psychicznej
 • SZKOLENIA ROZWOJOWE DLA KAŻDEGO, m. in.: budowanie odporności psychicznej, budowanie nawyków, rozwijanie umiejętności emocjonalno-społecznych, kształtowanie umiejętności krytycznego myślenia
Publikacje

KSIĄŻKI

 • Cieślik A., Oleszkowicz A. (2020) Procesy emocjonalno-społeczne [w]: Liberska H., Trempała J. (red). Psychologia wychowania. Wybrane problemy, Warszawa Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Cieślik A., Oleszkowicz A. (2020) Praca psychologów wychowawczych w szkole [w]: Liberska H., Trempała J. (red). Psychologia wychowania. Wybrane problemy, Warszawa Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Oleszkowicz A., Bąk O., Cieślik A. (2010). Sposób na wagary. Jak radzić sobie z absencją uczniów? Warszawa: Difin. 139 stron.
 • Cieślik A. (2013) Kompetencje w plecaku- Twój ekwipunek na rynek pracy, publikacja wydana w ramach projektu „Uniwersytet Kompetencji”, Wrocław

ARTYKUŁY

 • Bartosz B., Bartosz N., Cieślik A., Zubik A. (2006) Male and Female Word(s) of Emotions (w): Understanding Sex and Gender. Zrozumieć płeć III Kuczyńska A., Dzikowska E.K.(red.). Oficyna Wydawnicza ATUT Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, str.183-200
 • Cieślik A, Zubik A. (2006) Jakie „wykluczenia” istnieją w dyskursie naukowym? (w): Człowiek wobec masowych zjawisk społecznych, Klebaniuk J. (red.), Wrocław: Oficyna Wydawnicza Atut, str. 337-350
 • Cieślik A. (2006) Skazani na bunt. Czasopismo Charaktery 10/2006
 • Cieślik A., Zubik A. (2007) Prawdy i mity na temat nierówności społecznych (w): Fenomen nierówności społecznych Nierówności społeczne w refleksji humanistycznej, Klebaniuk J. (red.) Wydawnictwo Enteia
 • Keplinger A., Cieślik A. (2008) Passiveness as an important problem of education. Ways of dealing with it on the basis of WANT2LEARN Project (w): “Problems of Education in the 21st Century” ISSN 1822-7864 International scientific collection/ PEC 2008; 7(7): 58-70, ICID: 863768
 • Cieślik A. Zimoń-Dubowik B. (2010) Hierarchia w pracy zawodowej - kulturowe i psychologiczne aspekty relacji między przełożonym i podwładnym, Teraźniejszość - Człowiek - Edukacja: kwartalnik myśli społeczno-pedagogicznej nr 2 (50), str. 97-110
 • Keplinger A., Cieślik A. (2010) Pokonywanie bierności. Psychologiczne refleksje na przykładzie projektu "Want2Learn - chcę się uczyć" (w): Psychologia współczesnego człowieka, Janda-Dębek B. (red.) Wrocław: Oficyna Wydawnicza Atut - Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe.
 • Cieślik A. (2013) Blaski porażek – jak uczyć się na błędach w drodze do sukcesu zawodowego? Publikacja internetowa Biura Karier DSW
 • Cieślik A. (2013) Czy planowanie własnej kariery zawodowej w zmieniającym się świecie ma sens? Publikacja internetowa Biura Karier DSW
 • Cieślik A., Marcinkowska-Urban M. (2015) Chcesz karmić wiedzą? Zacznij od wzbudzenia głodu! Motywacja – najważniejsze i najtrudniejsze wyzwanie współczesnej edukacji Publikacja powstała w ramach projektu: „Kompetencje zawodowe nauczycielek i nauczycieli jako element budowania organizacji uczącej się i lokalnej strategii oświatowej w powiecie ostrzeszowskim” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 • Cieślik A. (2016) Pozbywamy się szumu informacyjnego, Czasopismo TIK w Edukacji nr 5, s. 58-59

PROGRAMY KSZTAŁCENIA

 • Cieślik A., Ligus R., Szecówka-Nowak M., Zamorska B., Zimoń-Dubowik B. (2013) Innowacyjny program wsparcia psychologiczno-pedagogicznego uczniów uzdolnionych, ich rodziców I nauczycieli, publikacja powstała w ramach projektu "Szlifowanie diamentów - innowacyjne programy wsparcia uczniów uzdolnionych w zakresie nauk matematycznych i przyrodniczych"
 • „Biologia dla praktyka – program rozwoju zainteresowań oraz pobudzania aktywności edukacyjnej i kulturalnej dla słuchaczy Uniwersytetów Trzeciego Wieku”; POWR.03.01.00-00-T068/18; Okres realizacji projektu: 2019-02-01 – 2020-10-31, Kierownik projektu: dr Józef Krawczyk – WNB UWr;
 • „Naukowe poznanie świata – program rozwoju kompetencji niezbędnych na rynku pracy dla młodzieży szkół ponadpodstawowych”; POWR.03.01.00-00-T067/18; Okres realizacji projektu: 2020-01-01 – 2021-12-31, Kierownik projektu: dr Józef Krawczyk – WNB UWr.