Anna Cieślik photo by: Juliusz Migdziński

Anna Cieślik

founder of Pracownia Rozwoju, psychologist, educator, business trainer

If you want to light a fire in others, you have to be on fire!

Ania founded Pracownia Rozwoju in 2008 and has been developing the brand ever since. In doing this, she relies on evidence-based psychological knowledge, which she acquired while studying Psychology at the University of Wroclaw on Master’s and PhD programmes. As a coach, she has been working for years with business and educational clients, as well as muncipal and community organisations, conducting training, workshops, consultations and coaching. Her inexhaustible supply of ideas and enthusiasm results in a variety of training materials and development programmes that make training not only effective but also interesting. Ania is also socially committed to the dissemination of evidence-based knowledge in the training field. Her activities in this area include being a board member of the Polskie Towarzystwo Trenerów Biznesu (Polish Association of Business Coaches).

As well as delivering training, Ania is also active as an educator. She is a recognised academic teacher at the Institute of Psychology at the University of Wroclaw – both Masters (Psychology) and Postgraduate (Business Psychology, Rehabilitation Management Specialist, Psychological Support of Development of Children and Adolescents with Difficulties). She is also the creator and implementer of original tools for the development of emotional and social skills, such as EduCube. She has also created various educational programmes for children and young people, such as “Moje emocje” (My emotions), “Szlifowanie diamnetów” (Polishing diamonds), “Słowa mają moc” (Words have power) or “Moja najciekawsza podróż” (My most interesting journey).

Ania’s enthusiasm never fails to inspire others, whom she easily sees potential in and infects with energy. When she is not working, she tries to celebrate everyday life by reading books (preferably in a hammock in front of a tent in the middle of the forest) and having long discussions about life.

If you want to light a fire in others, you have to be on fire!

See what I do:

Training
 • TRAINING FOR MANAGERS, e.g.: managing emotions in business, the art of communication, motivation and leadership, team building, developing the autonomy and potential of employees
 • TRAINING FOR COACHES, e.g.: development of evidence-based training, creative methods to engage participants, design of tailor-made development programmes, building the authority of the trainer
 • TRAINING FOR TEACHERS, e.g.: motivating student to act, working with parents, creative educational methods and tools, managing emotions and building mental resilience
 • DEVELOPMENT TRAINING FOR EVERYONE, e.g.: building mental resilience, building habits, developing emotional and social skills, developing critical thinking skills
Publications

KSIĄŻKI

 • Cieślik A., Oleszkowicz A. (2020). Procesy emocjonalno-społeczne [Emotional-social processes] [in]: Liberska H., Trempała J. (Eds). Psychologia wychowania. Wybrane problemy [Educational psychology. Selected problems]. Warsaw: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Cieślik A., Oleszkowicz A. (2020) .Praca psychologów wychowawczych w szkole [The work of educational psychologists in schools] [in]: Liberska H., Trempała J. (Eds). Psychologia wychowania. Wybrane problemy [Educational psychology. Selected problems]. Warsaw: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Oleszkowicz A., Bąk O., Cieślik A. (2010). Sposób na wagary. Jak radzić sobie z absencją uczniów [The way to deal with truancy. How to deal with student absenteeism]? Warsaw: Difin
 • Cieślik A. (2013). Kompetencje w plecaku- Twój ekwipunek na rynek pracy [Competence in a backpack - your job market kit], published as part of the "Uniwersytet Komptencji" [University of Competence]’ project, Wroclaw

ARTYKUŁY

 • Bartosz B., Bartosz N., Cieślik A., Zubik A. (2006) Male and Female Word(s) of Emotions (w): Understanding Sex and Gender. Zrozumieć płeć III Kuczyńska A., Dzikowska E.K.(red.). Oficyna Wydawnicza ATUT Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, str.183-200
 • Cieślik A, Zubik A. (2006) Jakie „wykluczenia” istnieją w dyskursie naukowym? [What ‘exclusions’ exist in scientific discourse?] (in): Człowiek wobec masowych zjawisk społecznych, Klebaniuk J. (red.), Wroclaw: Oficyna Wydawnicza Atut, pp. 337-350
 • Cieślik A. (2006) Skazani na bunt [Doomed to rebellion] Czasopismo Charaktery 10/2006
 • Cieślik A., Zubik A. (2007) Prawdy i mity na temat nierówności społecznych [Truths and myths about social inequality] (in): Fenomen nierówności społecznych Nierówności społeczne w refleksji humanistycznej [The phenomenon of social inequality. Social inequality in humanist reflection], Klebaniuk J. (Ed.) Wydawnictwo Enteia
 • Keplinger A., Cieślik A. (2008) Passiveness as an important problem of education. Ways of dealing with it on the basis of WANT2LEARN Project (w): “Problems of Education in the 21st Century” ISSN 1822-7864 International scientific collection/ PEC 2008; 7(7): 58-70, ICID: 863768
 • Cieślik A. Zimoń-Dubowik B. (2010) Hierarchia w pracy zawodowej - kulturowe i psychologiczne aspekty relacji między przełożonym i podwładnym, Teraźniejszość - Człowiek - Edukacja: kwartalnik myśli społeczno-pedagogicznej nr 2 (50), str. 97-110
 • Keplinger A., Cieślik A. (2010) Pokonywanie bierności. Psychologiczne refleksje na przykładzie projektu "Want2Learn - chcę się uczyć" (w): Psychologia współczesnego człowieka, Janda-Dębek B. (red.) Wrocław: Oficyna Wydawnicza Atut - Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe.
 • Cieślik A. (2013) Blaski porażek – jak uczyć się na błędach w drodze do sukcesu zawodowego? Publikacja internetowa Biura Karier DSW
 • Cieślik A. (2013) Czy planowanie własnej kariery zawodowej w zmieniającym się świecie ma sens? Publikacja internetowa Biura Karier DSW
 • Cieślik A., Marcinkowska-Urban M. (2015) Chcesz karmić wiedzą? Zacznij od wzbudzenia głodu! Motywacja – najważniejsze i najtrudniejsze wyzwanie współczesnej edukacji Publikacja powstała w ramach projektu: „Kompetencje zawodowe nauczycielek i nauczycieli jako element budowania organizacji uczącej się i lokalnej strategii oświatowej w powiecie ostrzeszowskim” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 • Cieślik A. (2016) Pozbywamy się szumu informacyjnego, Czasopismo TIK w Edukacji nr 5, s. 58-59

PROGRAMY KSZTAŁCENIA

 • Cieślik A., Ligus R., Szecówka-Nowak M., Zamorska B., Zimoń-Dubowik B. (2013) Innowacyjny program wsparcia psychologiczno-pedagogicznego uczniów uzdolnionych, ich rodziców I nauczycieli, publikacja powstała w ramach projektu "Szlifowanie diamentów - innowacyjne programy wsparcia uczniów uzdolnionych w zakresie nauk matematycznych i przyrodniczych"
 • „Biologia dla praktyka – program rozwoju zainteresowań oraz pobudzania aktywności edukacyjnej i kulturalnej dla słuchaczy Uniwersytetów Trzeciego Wieku”; POWR.03.01.00-00-T068/18; Okres realizacji projektu: 2019-02-01 – 2020-10-31, Kierownik projektu: dr Józef Krawczyk – WNB UWr;
 • „Naukowe poznanie świata – program rozwoju kompetencji niezbędnych na rynku pracy dla młodzieży szkół ponadpodstawowych”; POWR.03.01.00-00-T067/18; Okres realizacji projektu: 2020-01-01 – 2021-12-31, Kierownik projektu: dr Józef Krawczyk – WNB UWr.