Realizacje / Warsztaty dla uczniów

Słowa mają moc

Klient: Urząd Miejski Wrocławia

Słowa mają moc
Słowa mają moc

Czy słowa mają wpływ na naszą rzeczywistość?

Kilka słów może dodać skrzydeł lub je podciąć, szczególnie w okresie szukania własnej drogi i pomysłu na siebie. „Ten projekt uczy nas wiary w siebie i nasze marzenia, tego, że trzeba do tego dojrzeć” – to opinia jednej z uczestniczek „Słowa mają moc”. Projekt ten realizowany był w 13 wrocławskich szkołach średnich. Przez dwa lata przy współpracy z Biurem Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego Wrocławia i współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej udało nam się przeszkolić około 500 młodych ludzi.

Głównym i najważniejszym celem projektu „Słowa mają moc” było wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół ponadgimnazjalnych poprzez podnoszenie kompetencji kluczowych na rynku pracy. W ramach warsztatów pracowaliśmy nad rozwojem u uczniów kompetencji miękkich: komunikatywności, kreatywności, innowacyjności, konstruktywnego radzenia sobie z porażkami, umiejętności pracy w zespole i wystąpień publicznych oraz empatii. Młodzież ćwiczyła te umiejętności w praktyce – już na samym wstępie uczniowie otrzymali zadanie zdiagnozowania i rozwiązania jakiegoś miejskiego problemu, a następnie zaprezentowanie go przed szeroką publicznością. Powstały propozycje usprawnienia komunikacji miejskiej, stworzenia miejsc przyjaznych młodym ludziom i rozwojowi ich pasji, a także działania promujące postawy prospołeczne i proekologiczne.

Na potrzeby stworzona została także specjalna platforma edukacyjna, na której znalazły się ćwiczenia oraz wskazówki do samodzielnej pracy dla uczniów i nauczycieli.

Zapraszamy do obejrzenia krótkiej fotorelacji.