Budowanie publicznego wizerunku

Budowanie publicznego wizerunku

Budowanie i troska o własny wizerunek powinna być stałym elementem wszelkiej działalności publicznej. Każda osoba lub instytucja posiada wizerunek, niezależnie od tego, czy jest on kreowany świadomie, czy też jest dziełem przypadku. Dotyczy to zwłaszcza podmiotów podlegających kontroli i ocenie społecznej, instytucji i ludzi piastujących ważne stanowiska oraz wszystkich pracowników danej instytucji. Pewność siebie, czyli eksponowanie swoich mocnych stron osobowości jest podstawowym warunkiem korzystnej prezentacji swojej osoby jako partnera dla innych ludzi, czy to w sytuacjach prywatnych, czy w kontaktach zawodowych. Wizerunek jest zawsze wynikiem długoletnich starań, natomiast utrata reputacji może nastąpić w przeciągu kilku dni lub nawet godzin.

Budowanie publicznego wizerunku to propozycja szkoleniowa, która zawiera cykl warsztatów doskonalących umiejętności autoprezentacji. Efektem szkolenia jest doskonalenie umiejętności budowania własnego wizerunku oraz tworzenia mistrzowskich przemówień podczas wystąpień publicznych.

Cele szkoleniowe
 • Wykształcenie podstawowych umiejętności w zakresie świadomego budowania przekazu.
 • Doskonalenie umiejętności dobrej prezentacji oraz zasad i technik komunikowania się z większą grupą odbiorców.
 • Opanowanie technik podtrzymywania uwagi audytorium – dopasowanie rodzaju wystąpienia do publiczności.
 • Wykorzystanie zasad efektywnej komunikacji – spójności przekazu w treści, głosie, gestykulacji, mimice twarzy.
 • poznanie sposobów na zmniejszenie emocji i stresu podczas wystąpień publicznych.
 • Zrozumienie roli i znaczenia zachowań w budowaniu wizerunku.
Budowanie publicznego wizerunku
Ważne jest, aby zwracać się do słuchaczy w ich własnym języku. Jeśli się to uda, pomyślą: Boże, powiedział/a dokładnie to, co myślę! [Lee Lacocca]

Dlaczego warto zainwestować w szkolenie

Wzrost profesjonalizmu
Wzrost profesjonalizmu
Świadomość mechanizmów wywierania wrażenia umożliwia kontrolowanie własnych zachowań w sytuacjach publicznych, dzięki czemu przyczynia się do budowania bardziej profesjonalnego wizerunku firmy i jej przedstawicieli.
Doskonalsza komunikacja
Doskonalsza komunikacja
Znajomość sposobów przyciągania uwagi i wzbudzania zaciekawienia u odbiorców sprawia, że budowany przekaz jest bardziej atrakcyjny i częściej zapamiętywany.
Szerszy zasięg
Szerszy zasięg
Dzięki bardziej atrakcyjnej formie prezentacji zwiększa się zasięg odbiorców przekazywanych treści, co przekłada się na lepszą rozpoznawalność marki na rynku.
Większa skuteczność
Większa skuteczność
Wzrost profesjonalizmu w zakresie prezentacji i autoprezentacji sprawia, że informacje przekazywane są skuteczniej, co przekłada się na wymierne efekty biznesowe.

Kluczowe zagadnienia treści programowe cyklu szkoleniowego

Budowanie wizerunku

 • Autoprezentacja jako mina nie maska – skuteczne budowanie własnego wizerunku.
 • Wielcy mówcy zawsze zaczynają od „dlaczego” – skuteczne budowanie wizji i przekonywanie do niej innych.
 • W jaki sposób język ciała kształtuje naszą osobowość?
 • Samoświadomość w zakresie własnych mocnych i słabych stron kluczem do budowania poczucia własnej wartości.
 • Siła autentyczności – jak wywołać wrażenie profesjonalizmu pozostając przy tym sobą?

Efektywna i efektowna prezentacja

 • Tworzenie scenariusza dobrej prezentacji/wystąpienia (struktura, spójność wypowiedzi, myśl przewodnia, kompozycja ramowa, oryginalność).
 • Dopasowanie treści do potrzeb słuchaczy tak, żeby osiągnąć swój zamierzony efekt, a odbiorcom dać satysfakcję (ustalanie priorytetów, klarowność przekazu).
 • Jakiej użyć treści i w jakiej formie, by przekonać? (różne formy i kanały prezentacji).
 • Storytelling – jak wykorzystać historię i fabułę, by ze zdwojoną siłą przekazać kluczowe treści.
 • Zarządzanie czasem – proporcje czasowe dla elementów wystąpienia i prezentacji. Sztuka optymalizacji prezentacji.

Wystąpienia publiczne

 • Ważne jest nie tylko to co mówisz, ale przede wszystkim do kogo przemawiasz.
 • Jak nawiązać kontakt ze słuchaczami? Narzędzia skutecznego przyciągania uwagi.
 • Jak przemawiać interesująco? Najczęstsze błędy popełniane podczas wystąpień publicznych.
 • Pięć razy P, czyli umiejętności dobrego mówcy (profesjonalne przygotowanie, przyciągające rozpoczęcie, przejrzysty przekaz, perswazyjny język, porywające zakończenie).
 • Stres i trema – jak radzić sobie w trudnych sytuacjach?

Sprawdź inne szkolenia

 • Profesjonalna obsługa klienta i sprzedaż
 • Przywództwo i budowanie zespołów
 • Komunikacja i rozwiązywanie konfliktów
 • Zarządzanie emocjami w biznesie
 • Teambuilding, czyli mądra integracja
 • Trening efektywności osobistej
 • Business coaching – projektowanie ścieżki rozwoju