Zarządzanie emocjami w biznesie i odporność psychiczna

Zarządzanie emocjami w biznesie i odporność psychiczna

Zarządzanie emocjami zarówno swoimi jaki i swoich współpracowników oraz klientów odgrywa w biznesie coraz większą rolę. Szczególnie w świetle najnowszych badań, według których człowiek podejmując decyzję kieruje się w 80-90% emocjami i intuicją, a nie racjonalnymi argumentami. Umiejętność wpływania na emocje swoje i innych wydaje się więc kluczowa w biznesie. Za sprawą globalizacji oraz rozwoju technologii współczesny świat cechuje niezrównanie wysoki poziom intensywności kontaktów. Sprawne poruszanie się w nim wymaga takiego stylu emocjonalnego, który pozwala wykorzystywać potencjał istniejących w nim więzi. Nie oznacza to jednak, że wiedza na temat mechanizmów zarządzania, strategii sprzedaży czy negocjacji nie odgrywa już żadnej roli. Jest ona niezwykle ważna, choć to właśnie od inteligencji emocjonalnej w dużej mierze zależy to, w jaki sposób ludzie wykorzystają tę wiedzę oraz swoje umiejętności zarówno w życiu zawodowym jak i prywatnym. Im bardziej jesteśmy odporni emocjonalnie, tym łatwiej nam przetrwać codzienne kłopoty, problemy rodzinne, zdrowotne czy zawodowe, a także szybciej odzyskujemy równowagę po wydarzeniach traumatycznych.

Zarzadzanie emocjami w biznesie to propozycja szkoleniowa, która zawiera cykl warsztatów doskonalących kompetencje emocjonalno-społęczne. Efektem szkolenia jest zdobycie umiejętności zarządzania emocjami i budowania odporności psychicznej w biznesie.

Cele szkoleniowe
 • Doskonalenie umiejętności rozpoznawania, rozumienia i zarządzania emocji.
 • Nabycie praktycznych umiejętności budowania psychicznej odporności.
 • Kształtowanie poczucia wpływu i samoskuteczności.
 • Rozwijanie umiejętności dostrzegania w wyzwaniach życiowych szans, a nie zagrożeń.
 • Budowanie pewności siebie i wiary we własne możliwości.
 • Zapobieganie wypaleniu zawodowemu.
Zarządzanie emocjami w biznesie i odporność psychiczna
Jestem w stanie kontrolować tylko to czego jestem świadom. To czego nie jestem świadom ma kontrolę nade mną. Świadomość daje mi władzę. [John Whitmore]

Dlaczego warto zainwestować w szkolenie

Większa samoświadomość
Większa samoświadomość
Świadomość własnych emocji powoduje wzrost umiejętności samoregulacyjnych, dzięki czemu jednostka jest w stanie kierować własnymi emocjami i motywacją w zależności od potrzeb i okoliczności.
Siła psychiczna
Siła psychiczna
Dzięki lepszemu rozpoznaniu własnego potencjału wzrasta poczucie wpływu i skuteczności w działaniu. Rozwój siły psychicznej wpływa na zwiększenie zaangażowania i wytrwałości w dążeniu do celu.
Przewaga biznesowa
Przewaga biznesowa
Kompetencje emocjonalne sprzyjają zachowaniu równowagi i spokoju w trudnych sytuacjach, co stanowi przewagę w negocjacjach biznesowych i sprzyja podejmowaniu mądrych decyzji.
Lepsze życie
Lepsze życie
Wyższy poziom inteligencji emocjonalnej wiąże się z kompetencjami interpersonalnymi, które pozwalają budować bardziej satysfakcjonujące relacje zarówno w biznesie jak i w życiu prywatnym.

Kluczowe zagadnienia treści programowe cyklu szkoleniowego

Samoświadomość emocjonalna

 • Rozpoznawanie i nazywanie emocji własnych i cudzych. Diagnoza stylu emocjonalnego.
 • Wyrażanie emocji w relacjach biznesowych a profesjonalizm. Emocje wpływają na relacje, a relacje tworzą efektywny biznes.
 • Samokontrola i samoregulacja. Jak kontrolować frustrację i wzbudzać chęć do działania?
 • Granice odpowiedzialności za cudze emocje – różne poziomy empatii.

Zarządzanie emocjami

 • Inteligencja emocjonalna – fakty i mity.
 • Zarządzanie błędami w biznesie – na czym polega i co mają do tego emocje?
 • Praktyczne narzędzia rozwijania kompetencji emocjonalno-społecznych.
 • Dobry przywódca potrafi umiejętnie zarządzać emocjami, aby realizować zamierzone cele. Jak rozwijać kompetencje emocjonalno-społeczne?

Odporność psychiczna

 • Dlaczego warto dbać o zdrowe nawyki emocjonalne w biznesie?
 • Emocje wiążą się z porażką, która jest najlepszą nauczycielką w drodze do sukcesu Jak budować pozytywna postawę wobec niepowodzeń i porażek?
 • Co sprzyja zachowaniu równowagi emocjonalnej, czyli jak budować odporność psychiczną?
 • Stres i wypalenie zawodowe – profilaktyka, skuteczna interwencja, wzmacnianie sił psychicznych, uważność, medytacja i techniki relaksacyjne.

Sprawdź inne szkolenia

 • Profesjonalna obsługa klienta i sprzedaż
 • Przywództwo i budowanie zespołów
 • Komunikacja i rozwiązywanie konfliktów
 • Wystąpienia publiczne – budowanie wizerunku
 • Teambuilding, czyli mądra integracja
 • Trening efektywności osobistej
 • Business coaching – projektowanie ścieżki rozwoju